Terug naar overzicht
± 4 min

Gordelkorting? Wij leggen het uit!

Op grond van artikel 59 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens (RVV) zijn bestuurders en passagiers van een personenauto verplicht om gebruik te maken van een voor hen beschikbare autogordel. Sinds 2008 gelden er ook strengere regels ten aanzien van het dragen van een gordel.

Gevolgen niet dragen autogordel

Het dragen van een autogordel heeft primair tot doel om inzittenden te beschermen bij een frontale botsing en in het geval van een zijwaartse botsing, ter voorkoming dat de inzittenden door en/of uit de auto worden geslingerd. Het dragen van de autogordel wordt daarom beschouwd als een schadebeperkende maatregel.

De kans om een ongeval te overleven, wordt aanzienlijk vergroot als het slachtoffer een gordel draagt. Maar wat zijn de (mogelijke) gevolgen als je als slachtoffer van een verkeersongeval geen gordel hebt gedragen en je jouw opgelopen schade wilt verhalen op de aansprakelijke wederpartij?

Wij leggen dit graag aan je uit. 

Gevolgen niet dragen autogordel

Naast de lichamelijke gevolgen die het niet-dragen van een autogordel met zich mee kan brengen, kan het niet opvolgen van deze verkeersregel ook tot gevolg hebben dat het slachtoffer niet de volledige schade die hij ten gevolge van het verkeersongeval heeft opgelopen, vergoed krijgt.

De aansprakelijke verzekeraar zal namelijk een beroep kunnen doen op de zogeheten ‘gordelkorting’ en deze korting is, anders dan het mogelijk doet klinken, niet voordelig voor het slachtoffer. De verzekering zal namelijk een percentage aan eigen schuld van de totale letselschade in mindering brengen. Veelal wordt dit bedrag op 25% vastgesteld.

Om deze gordelkorting te mogen toepassen, zal de verzekeraar moeten aantonen dat het letsel minder ernstig zou zijn indien het slachtoffer de autogordel wél had gedragen. 

Voorbeeld

Mohammed heeft een ernstig verkeersongeval gehad en als gevolg van het ongeval ernstig letsel opgelopen. Hij droeg tijdens het ongeval geen autogordel en is door de harde klap door de auto heen geslingerd. Na het ongeval hebben de partijen samen een schade aangifteformulier ingevuld en Mohammed start een letselschadezaak.

De verzekeraar van de wederpartij heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend zodat de schade van Mohammed in kaart moet worden gebracht. De verzekeraar kan bewijzen dat Mohammed minder letsel gehad zou hebben indien hij zijn gordel wel had gedragen. Zij zijn daarom slechts bereid om 75% van zijn totale schade te vergoeden.

Hoewel de belangenbehartiger van Mohammed zijn totale schade van € 15.000,- heeft ingediend, is de verzekeraar slechts bereid om € 11.250,- te betalen. 

Billijkheidstoets bij eigen schuld 

Het kan natuurlijk zo zijn dat het helemaal niet redelijk is dat er een gordelkorting wordt toegepast. Voor het beoordelen van het percentage op de redelijkheid, wordt de billijkheidstoets gehanteerd.

Daarbij wordt er onder meer gekeken naar:

 • De aard en de ernst van het letsel;
 • De mate van verwijtbaarheid van de gemaakte fouten;
 • En de ernst van de wederzijds gemaakte fouten.

De jurisprudentie

Naast de persoonlijke situatie van het slachtoffer bekijken wij eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. In de ANWB Smartengeldgids zijn de uitspraken over smartengeld gebundeld.

Aan de hand van soortgelijke casussen onderbouwen wij de hoogte van het smartengeld die wij voor jou vorderen.

Slachtoffer van verkeersongeval?

Ben jij slachtoffer van een verkeersongeval en heb je ten gevolge daarvan letsel opgelopen? Dan staat LetselSchade.nl jou kosteloos bij! Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via 0880 112 130 of doe een schademelding via ons formulier op de website LetselSchade.nl | specialist in claimen van schadevergoeding. 

Neem direct contact op

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.