Terug naar overzicht
± min

Obstakels en gevaarlijke situaties op fietspaden onder de loep

Jaarlijks lopen 12.000 fietsers ernstige letselschade op in het verkeer. In de helft van de gevallen speelt de infrastructuur een rol. De ANWB en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) werken daarom aan verbetering van de veiligheid met een nieuwe methode: de CycleRAP.

Paaltjes, stoepranden, trambanen, boomwortels of geparkeerde auto’s vlak langs het fietspad. Jaarlijks lopen bijna 6.000 fietsers ernstige letselschade op door een gebrekkige infrastructuur. De ANWB werkt daarom samen met SWOV aan veiliger fietspaden. Hiervoor gebruiken zij de methode CycleRAP. Een meetinstrument om de veiligheid van fietspaden in kaart te brengen. 3D-foto’s worden geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van 26 kenmerken, zoals de vraag of er paaltjes op het fietspad staan, of het een vrij-liggend fietspad betreft, hoe breed de fietsstrook is en of er scherpe bochten in de weg zitten. De beelden worden gecombineerd met data over de verkeersdrukte op die plek. De veiligheid van het fietspad wordt vervolgens aangegeven met een schaal van vijf sterren: hoe meer sterren, hoe veiliger.

Aanpak fietsveiligheid
De aanpak om de fietsveiligheid in kaart te brengen is onderdeel van de EuroRAP-systematiek. Op basis van die systematiek heeft de ANWB in 2014 de veiligheid van provinciale wegen voor de automobilist in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek heeft de ANWB concrete aanbevelingen gedaan aan provinciale wegbeheerders om hun wegen veiliger te maken.

2.200 kilometer fietsinfrastructuur
Sinds het najaar wordt er in Amsterdam getest met de CycleRAP. Uiteindelijk zal 1.100 kilometer aan fietspaden worden beoordeeld. De resultaten worden eind mei verwacht. Daarna zal in de rest van Nederland nog eens 1.100 kilometer aan fietsinfrastructuur worden beoordeeld. Dit gebeurt in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Flevoland en Waterschap Rivierland.

Leestips

Steeds meer gemeenten verwijderen fietspaaltjes

https://www.letselschade.nl/fietsers/steeds-meer-gemeenten-verwijderen-fietspadpaaltjes/

Minder kans op letselschade door verbeden fietsstroken

https://www.letselschade.nl/fietsers/te-smalle-fietsstroken-afschaffen-om-letselschade-te-voorkomen/

Glow verf op fietspaden moet letselschade verminderen

https://www.letselschade.nl/fietsers/glow-verf-op-fietspaden-moet-letselschade-verminderen/

 

Heeft u letselschade opgelopen door een fietsongeval?
En iemand anders is voor deze schade aansprakelijk? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Meer informatie? Bel gratis: 0880 - 112 130.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.