Letselschade door medische misser, wat moet ik doen?

Uit een recent bevolkingsonderzoek dat is uitgevoerd door Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam, Tulburg University en door CentERdata, blijkt dat jaarlijks zo ongeveer 185.000 volwassenen slachtoffer worden van (ernstige) medische fouten. Wanneer is er eigenlijk sprake van een medische fout en wanneer is er sprake van een complicatie? Wat is het verschil tussen beiden? Hoe bewijs je dat de schade het directe gevolg is van foutief medisch handelen?