Kan ik gratis rechtsbijstand bij letselschade krijgen?

Als u letsel oploopt door schuld van een ander kunt u uw schade zelf op de tegenpartij of zijn verzekeraar te verhalen. Voor iemand die daar niet dagelijks mee te maken heeft, kan d...

Hoe werkt een second opinion bij letselschade?

Het kan voorkomen dat u twijfels heeft over de werkwijze van uw huidige belangenbehartiger. Het duurt bijvoorbeeld heel lang voordat bepaalde acties worden ondernomen of u twijfelt ...

Wat is een burn-out?

Een burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een periode van stress. Mensen met een burn-out spreken vaak over een accu die echt leeg is, een elastiek dat steeds v...

Moet ik rechtshulp inschakelen bij letsel?

Rechtshulp in een letselschadezaak is een must. Een letselschadezaak is vaak zeer ingewikkeld en gaat meestal via een lang traject. U, als slachtoffer, bent ongevraagd en niet voorb...

Wat doet een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat behartigt uw belangen bij het claimen van een le...

Wat is een whiplash?

Een whiplash kan worden veroorzaakt door een kop- staartbotsing. Ook zij-aanrijdingen of ...

Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn bedrijfsongeval?

De zekerheden die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever rekening moet houden met f...

Kan ik een schadevergoeding claimen voor een verkeersongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Het maakt geen verschil of u in uw eigen auto een verkeersongeval hebt gehad of in de auto van uw w...

Wat moet ik als werknemer doen na een bedrijfsongeval?

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt voor juridische hulp. Wij gaan dan voor u aan de slag om een ...

Wie betaalt de kosten van mijn bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval kunt u als werknemer flinke letselschade oplopen. Wanneer uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, is het aan de werkgever om de onkosten die u door het bedrijfsongeval...

Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

De hoogte van de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval wordt bepaald aan de hand van de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan. De letselschade kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Voor i...

Kan ik smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die jij kunt claimen voor de immateriële schade die je hebt opgelopen bij het bedrijfsongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn: Pijn Leed G...

Moet ik als werknemer een bedrijfsongeval melden?

Jouw werkgever is verplicht om een (ernstig) bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wanneer de werknemer is overleden, een ziekenhuisopname heeft (gehad) of wanneer...

Het bedrijfsongeval is mijn eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen je eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als jij bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor jouw letselschade. ...

Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?

Het eigen risico van je ziektekostenverzekering is het eerste wat je moet betalen wanneer jij medische hulp nodig hebt na het bedrijfsongeval. Afhankelijk van jouw letselschade kunnen de medische kosten binn...

Mijn collega is verantwoordelijk voor mijn bedrijfsongeval, wie is er aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat je een bedrijfsongeval krijgt, omdat een collega een fout maakt en dat jij daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoef je niet jouw collega aansprakelijk te stellen. Je kan je werkge...

Hoe hoog is de schadevergoeding bij een whiplash?

De hoogte van het letselschade bedrag bij een whiplash hangt erg af van uw persoonlijke situatie en ernst van uw whiplash. Een letselschadekantoor kan u helpen bij het verhalen...

Hoe kan ik smartengeld claimen bij whiplash letsel?

Als letselschade slachtoffer kan u zich bij het claimen van smartengeld bij laten staan door een belangenbehartiger zoals letselschadebureau J...

Hoe wordt whiplash letsel behandeld?

Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt een klachtspecifieke...

Welke schade kan ik claimen na een letselschade-ongeval?

Als compensatie van uw geleden schade bij een aanrijding als automobilist, voetganger of fietser kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw ...