Terug naar overzicht
± min

1 miljoen voor bestrijding letselschade als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt dit jaar een miljoen euro uit voor de bestrijding van letselschade als gevolg van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het project start in april 2014 en duurt vier jaar.

Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s, zo blijkt uit enquêtes onder werkgevers en werknemers en uit cijfermateriaal van het CBS. Afgelopen jaar was in bijna 50% van de gevallen letselschade als gevolg van een psychische stoornis, de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werk gebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. Asscher ziet de aanpak van PSA als een de grote uitdagingen voor de komende jaren. Vanwege de ingrijpende persoonlijke gevolgen en de vaak langdurige uitval uit het arbeidsproces, hebben werknemers en werkgevers beiden een groot belang om uitval door psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, zo stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Overspannenheid, depressie en burn-out
PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, denk aan werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en een verstoorde balans tussen werk en privé. Werkstress leidt tot letselschade van werknemers zoals overspannenheid, depressie en burn-out. Ook de inzetbaarheid van de werknemer lijdt daaronder. Dat uit zich in verminderde productiviteit, ziekteverzuim en uitval.

Elk jaar zal een ander thema centraal staan. Volgend jaar zijn agressie, geweld en intimidatie op de werkvloer aan de beurt. In het derde en vierde jaar krijgen de onderwerpen pesten, discriminatie en seksuele intimidatie meer aandacht.