Terug naar overzicht
± min

12 letselschade slachtoffers per dag bij doorrijden na ongeval in België!

Bij onze zuiderburen is onderzoek gedaan naar misdrijven in het verkeer en met name ongevallen waarbij de veroorzaker doorrijdt. Het is schrikbarend te noemen wat hiervan de resultaten zijn: In België raken minstens twaalf mensen gewond door een ongeval waarbij de veroorzaker is doorgereden en zich dus niet heeft bekommerd om het letsel slachtoffer. Opmerkelijk genoeg blijkt slechts een zeer klein deel van de daders daadwerkelijk te worden vervolgd. Dit valt te lezen in het Belgische tijdschrift/internetsite De Standaard op basis van cijfers van de heer Kristiaan Popelier, die als politiecommissaris is gedetacheerd bij het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet.

In België noemt men het doorrijden na een ongeval een 'vluchtmisdrijf'. Het aantal zogenaamde vluchtmisdrijven blijkt in België elk jaar toe te nemen. In 2011 ontvingen de lokale politieregio's 74.318 aangiften van ongevallen met materiële en immateriële schade. Vijf jaar geleden waren dat er bijna 15.000 minder. Zo blijken ook het aantal letselschade slachtoffers toe te nemen: in 2011 waren er ruim 4.700 ongevallen met lichamelijk letsel, dus zo'n twaalf letselslachtoffers per dag.

Bovemgenoemde cijfers waren voor het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), reden om nader onderzoek te gelasten naar de reden waarom een bestuurder wegrijdt na een aanrijding. Daarvoor baseerde de BIVV zich op 403 daders die door de rechter naar het BIVV werden gestuurd voor een cursus. Binnen die groep was 43 procent onder invloed tijdens het ongeval. Meer dan de helft was jonger dan 25. Wat de daadwerkelijke beweegredenen zijn, is vooralsnog niet bekend gemaakt.

Mochten wij als redactie van LetselHelpdesk hierover binnenkort meer vernemen, dan zullen wij hierover vanzelfsprekend aanvullend publiceren. Vreemd genoeg blijkt hier in Nederland blijkbaar geen onderzoek naar gedaan te zijn. Het SWOV heeft hierover, voor zover ons bekend, geen publicaties verstrekt.