Terug naar overzicht
± min

20% van tweeverdieners vreest voor behoud woning bij letselschade of AO.

Het is geen nieuws meer dat ons land momenteel in een crisissituatie verkeert en dat de woningmarkt al lange tijd muurvast zit, is ook geen nieuws meer. USP Marketing Consultancy heeft onderzoek gedaan naar de effecten en de gevoelens bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van letselschade bij een grote groep mensen die onze economie draaiende houdt; de tweeverdieners.

Als resultaat van dit onderzoek kwam naar voren dat 1 op de 5 tweeverdieners vreest voor zijn of haar woning als de hoofdkostwinner arbeidsongeschikt raakt door ziekte of letselschade. Dat zijn natuurlijk geen uitkomsten die mensen gelukkig maken. Zeker niet als blijkt dat ongeveer 23 procent van deze grote groep tweeverdieners ook nog eens moet gaan verhuizen omdat de hypotheek dan niet meer is op te brengen zodra de kostwinner door letselschade arbeidsongeschikt raakt of bijvoorbeeld werkloos wordt. Bij het onderzoek werden 500 tweeverdieners ondervraagd.

Voorts is gekeken bij dit onderzoek naar de leeftijden van de ondervraagden. Hieruit kwam naar voren dat veelal jonge gezinnen (tweeverdieners) vaker de spreekwoordelijke klos zijn dan de ouderen en door de arbeidsongeschiktheid door letselschade of werkloosheid gedwongen zijn te verhuizen. Het probleem wordt dan vaker nog groter, omdat het huis met hypotheek, dat men bewoonde, vaak niet of niet snel verkocht kan worden en de lasten doorgaan. Om het dan ook handen en voeten te geven: ‘Tot de leeftijdsklasse tot 35 jaar geeft ongeveer 35 procent aan de huidige woonlasten naar verwachting niet meer te kunnen dragen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid door letselschade van de hoofd kostwinnaar’, aldus het rapport.

Last but not least zien we vervolgens in het rapport dat bij tweeverdieners boven de 55 jaar 'slechts' 12procent aangeeft de woonlasten niet meer te kunnen dragen. Het zoeken naar een veilige optie als 'huren' lijkt niet gegrond. Er blijkt, aldus het onderzoek, geen verschil te bestaan in gedwongen verhuizen tussen kopers en huurders. Een ander opvallend gegeven is dat er geen verschil bestaat tussen mensen met een huurhuis (23 procent) en mensen met een koophuis (24 procent).

Het rapport gaat ten slotte ook nog in op de actualiteit: het regeerakkoord. Helaas geeft het regeerakkoord geen uitsluitsel voor ‘de verwachtingen ten aanzien van gedwongen verhuizing als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid door letselschade’. Dat laat nog op zich raden, melden de onderzoekers.

Arbeidsongeschiktheid, zeker als gevolg van letselschade, komt helaas vaker voor dan mensen zelf onder ogen willen zien. Daarbij kan niet altijd een beroep worden gedaan op een aansprakelijke partij of verzekeraar. Ook verzekeraars voelen de crisis en dat merken de letselschade specialisten binnen onze LetselHelpdesk ook. Verzekeraars bekritiseren veel meer dan voorheen schadecomponenten of eisen soms oneigenlijk bewijs. Dat alleen maar om niet of minder te hoeven betalen. Dat hebben uiteenlopende onderzoeken al aangetoond.

Heeft u vragen en of opmerkingen of wilt u hulp bij uw letselschade? Bel voor gratis Hulp & Advies naar ons gratis telefoonnummer 0880 - 112 130.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.