Terug naar overzicht
± min

3 ontwikkelingen op het gebied van letselschade in Nederland

#1 De Nederlandse letselschade regeling is uniek in Europa

  • Het slachtoffer staat centraal in de letselschade regeling
  • Er wordt hulp in natura geboden
  • De kwaliteit van de letselschade regeling wordt geborgd door gedragscode, schaderichtlijnen, audits en keurmerken.

#2 De claimcultuur in Nederland neemt toe

In Nederland verandert de claimcultuur in rap tempo. Volgens Kremer heeft dit te maken met de tijdgeest, de afkalving van het sociale stelsel, de grotere rol voor slachtofferbescherming in het recht en bestempelde de media en rechtshulp-industrie daarbij als ‘versnellers’. De belangrijkste veranderingen binnen de claimcultuur:

  1. Het aantal claims neemt toe; dit doet zich vooral voor bij beroepsziekten, medische aansprakelijkheid en huis-tuin- en keukenongevallen (klussen, van trap vallen)
  2. De schadeclaims worden hoger
  3. Er is een lagere claimdrempel
  4. Naast de directe veroorzaker worden ook steeds vaker andere partijen aangesproken voor de schade; zo worden overheden (Enschede, Volendam en meer recent Haaksbergen en Alphen aan den Rijn) vaker aansprakelijk gesteld voor schade, bijvoorbeeld voor het afgeven van bepaalde vergunningen, of toezichthouders/accountants voor schades als gevolg van onvoldoende toezicht.
  5. Toename van het aantal claims jegens scholen; denk aan ongevallen tijdens gym of speelkwartier, voor pesten of het zakken/blijven zitten van kinderen.
  6. Toename van het aantal claims jegens ‘medebezitters’; zeker na het zogeheten ‘hangmatarrest’ stellen partners elkaar vaker aansprakelijk voor geleden schade.

#3 Sneller schade waarvoor ander aansprakelijk is

Mensen vinden eerder dat ze schade hebben of ondervinden waarvoor een andere aansprakelijk is. Theo Kremer noemt in dit verband een aantal voorbeelden, zoals de gokverslaafde man die een casino aansprakelijk stelde voor het feit dat ze hem, ondanks een eerder verbod, toch tot de speeltafels toeliet. Of de vrouw met overgewicht die de geleden schade claimde nadat zij door een stoel was gezakt.

Bron: Schade Magazine