Terug naar overzicht
± min

5 vragen over ziektelast van letsel door geweld

Als bij het berekenen van de ziektelast van letsel door geweld naast de sterfte ook de lichamelijke en psychische gevolgen worden meegeteld, stijgt de totale ziektelast van letsel door geweld met 73 procent. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie. 5 vragen en antwoorden over ziektelast van letsel door geweld.

1. Wat is ziektelast eigenlijk?
Ziektelast is het verlies van gezondheid binnen een bevolking door ziekte en vroegtijdig overlijden.

2. Wat is er veranderd door de nieuwe berekeningen van het RIVM?
Tot nu toe werd de ziektelast van 'letsel door geweld' alleen uitgedrukt als het aantal mensen dat hierdoor vroegtijdig overlijdt. Nieuwe berekeningen zouden volgens het RIVM* een realistischer beeld kunnen scheppen over de daadwerkelijke schade van letsel door geweld. Met de nieuwe berekeningen is 80 procent van de stijging toe te schrijven aan lichamelijk letsel en 20 procent aan de psychische gevolgen (PTSS en depressie) voor de slachtoffers van geweld. De ziektelast van letsel is berekend voor twee typen geweld met het motief van de dader als onderscheid:

1. Expressief geweld (uiting gevoelens, 54 procent)
2. Instrumenteel geweld (gericht op (im)materiële voordelen, zoals geld en macht; 12 procent).
3. Resterend geweld: Van dit deel van de ziektelast is niet bekend om welk type geweld het gaat. De uitkomsten van de nieuwe berekeningen blijven een onderschatting van de werkelijke cijfers doordat informatie ontbreekt, zoals gegevens over slachtoffers die niet op de eerste hulp zijn geregistreerd.

3. Hoeveel slachtoffers met ziektelast van letsel door geweld zijn er in Nederland?
Het gaat om 3 procent van de ziektelast van alle letsels, zoals letsel door verkeersongevallen, blessures en suïcidepogingen.

4. Hoeveel kosten zijn gemoeid met lichamelijk letsel door geweld?
Naar schatting gaat het jaarlijks om 30 tot 66 miljoen euro (gemeten in de periode 2009-2013) aan medische kosten en verzuimkosten als gevolg van lichamelijk letsel door geweld. De geschatte kosten voor de psychische gevolgen van letsel door geweld (PTSS en depressie) liggen met 5,2 miljoen euro beduidend lager.

5. Wanneer komt iemand met letsel door geweld in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming? Wil iemand in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding dan moet het slachtoffer als gevolg van het geweldsmisdrijf ernstige letselschade hebben opgelopen. Dit kan lichamelijk letsel of geestelijk letsel zijn of een combinatie van beiden. Het is moeilijk in het kort aan te geven wat ernstig letsel is en wat niet. Als richtlijn kan worden aangehouden dat letsel met blijvende ernstige gevolgen zoals een ontsierend litteken, het verlies van (het zicht van) een oog of letsel waarbij het herstel lang duurt of waardoor u uw dagelijkse werkzaamheden geruime tijd niet heeft kunnen doen, als ernstig letsel worden aangemerkt. Bij ernstig geestelijk letsel kunt u bijvoorbeeld denken een angstfobie zoals straatvrees of slaapproblemen gedurende een langere periode.

*Het onderzoek is onder regie van het RIVM uitgevoerd door het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (ErasmusMC) en de Stichting VeiligheidNL.

Bron: Nationale Zorggids

Vragen of advies nodig?
Heeft u letselschade opgelopen door geweld? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0800 – 0112 (GRATIS).