Terug naar overzicht
± min

6 vragen (en antwoorden) over de nieuwe patiëntenwet

De Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet beoogt de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt te verbeteren. 6 vragen en antwoorden over deze wet.

#1 Wat is het doel van deze nieuwe patiëntenwet?
De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet brengt een groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder één wettelijk kwaliteits- en klachtenregime. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

#2 Vervangt de Wkkgz andere wetten?
De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

#3 Welke vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet?
Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg.

#4 Wat zijn de belangrijkste regels in de nieuwe wet?

PATIËNTEN
... hebben recht op informatie over onder meer de
prestaties van zorgaanbieders, zodat er een weloverwogen keuze
gemaakt kan worden in zorgaanbieders. Denk aan het aantal (specifieke) operaties dat een arts heeft uitgevoerd.

... hebben recht op openheid over medische missers en fouten. Deze missers die kunnen leiden tot letselschade moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.

... kunnen terecht bij een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

ZORGAANBIEDERS...
... zij
n verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen.

... moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht. Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.

ZORGVERLENERS...
... krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
... moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg wanneer zij ontslagen worden wegens ernstig disfunctioneren.

#5 In de nieuwe wet komt een klachtenfunctionaris voor patiënten. Wat doet deze functionaris precies?
Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. Het blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt.

#6 Wat als patiënt en zorgaanbieder er niet uitkomen?
In dat geval kan de patiënt zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voorleggen. De instantie kan een bindende uitspraak doen. De patiënt heeft hiermee - naast de gang naar de burgerlijke rechter - een extra keuzemogelijkheid.