Terug naar overzicht
± min

7 vragen over de schadevergoedingsregeling voor slachtoffers seksueel misbruik

De schadevergoedingsregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt verlengd. Dat maakten Minister Van der Steur van Justitie (VVD) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (PvdA) recent bekend. 7 vragen en antwoorden over deze regeling.

#1 Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is voor kinderen die tussen 1945 en 2012 onder verantwoordelijkheid van de overheid in kindertehuizen en pleeggezinnen zijn geplaatst en seksueel werden misbruikt.

#2 Waarom wordt de regeling verlengd?
De schadevergoedingsregeling wordt verlengd omdat her sommige slachtoffers veel moeite kost het aanvraagformulier in te vullen. Slachtoffers die voorheen redelijk functioneerden, zijn sinds de rapporten van de commissies Deetman en Samson over seksueel misbruik verward en hebben daardoor moeite met de aanvraag.

#3 Wat behelst de meldingstijd?
De verlenging geeft misbruikslachtoffers in de jeugdzorg nu evenveel tijd zich te melden als letselschade slachtoffers in de katholieke kerk: drieënhalf jaar.

#4 Tot wanneer loopt de regeling?
De regeling zou dit jaar eindigen maar loopt nu door tot eind februari 2017.

#6 Wat is de maximale vergoeding?
Slachtoffers krijgen maximaal 100.000 euro vergoeding.

#7 Hoeveel aanvragen zijn tot nu toe ingediend?
Tot nu toe dienden ruim 650 slachtoffers een aanvraag in, terwijl op minstens 800 was gerekend. Zeven mensen kregen de maximale vergoeding van een ton. In totaal keerde het Schadefonds Geweldsmisdrijven ruim 5 miljoen euro uit. Voor de slachtoffers geldt een relatief lichte bewijslast: ze moeten het misbruik aannemelijk maken.

Meer informatie over de regelingen is te vinden op www.schadefonds.nl