Terug naar overzicht
± 0 min

7 vragen over verkeersongevallen met kinderen en aansprakelijkheid

Verkeersongevallen met kinderen. Het is de nachtmerrie van iedere ouder én weggebruiker. Vooral in de winterperiode zijn kinderen kwetsbaar. Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk met kinderen?

Het wegverkeer is verantwoordelijk voor ruim twintig procent van alle ongevallen met kinderen. Dat komt neer op jaarlijks vijfhonderd ernstig gewonde kinderen. Vaak is bij ongevallen moeilijk vast te stellen hoe de aansprakelijkheid ligt, zeker als het gaat om complexe verkeerssituaties, zoals wanneer beide partijen verkeersfouten hebben gemaakt. Bij het begroten van de schade van een jong kind en het begeleiden van het schaderegelingproces bij een jong verkeersslachtoffer is nog meer maatwerk nodig dan bij een volwassene.

Leestip!

Meer kinderen overleden door fietsongeluk met letselschade

1. Staan kinderen altijd in hun recht bij verkeersongevallen?
De Nederlandse wet houdt bij ongevallen in het wegverkeer rekening met de positie van het nog jonge onvoorzichtige kind. De wetgever gaat daarom uit van een risicoaansprakelijkheid van de gemotoriseerde weggebruiker ten opzichte van kinderen, jonger dan 14 jaar. Kortom: de gemotoriseerde weggebruiker is voor honderd procent aansprakelijk. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In de praktijk neemt de rechter niet snel aan dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van kinderen.

Leestip!

Kinderen en letsel

2. Voor wie zijn de kosten bij een ongeval met een kind?
Bij honderd procent aansprakelijkheid - wat bij kinderen altijd het geval is – komen de kosten voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar. De expert zal een slachtoffer en zijn ouders gedurende het hele schadeproces alle begeleiding geven die nodig is om tot een volledige vergoeding van de schade te komen.

3. Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?
Een letselschade expert zorgt voor een adequate bevoorschotting voor de ouders van het slachtoffer. Dit bedrag is bedoeld om de lopende kosten te dekken die ouders maken voor hun gewonde kind, zoals:

 • medische kosten;
 • eigen bijdrages van de medische kosten die buiten de ziektekostenverzekering vallen;
 • reiskosten van en naar het ziekenhuis of het revalidatiecentrum;
 • het opnemen van vrije dagen om hun kind te begeleiden naar artsen en therapeuten;
 • extra oppaskosten van de eventuele zusjes of broertjes als de ouders naar het ziekenhuis moeten;
 • de aanschaf van extra kleding en medisch noodzakelijke hulpmiddelen;
 • de kosten van voorzieningen die in huis noodzakelijk zijn ten behoeve van het slachtoffer;
 • de extra schade door het ontstaan van studievertraging bij de schoolloopbaan. Denk aan de schade die optreedt doordat een kind later de arbeidsmarkt betreedt. Dit is het geval als een kind tijdelijk zijn schoolopleiding moet onderbreken, vanwege bijvoorbeeld de ziekenhuis en revalidatieperiode, ook als er op den duur sprake is van volledig herstel van het kind.Voor het soort opleiding dat het slachtoffer volgde ten tijde van het ongeval, bestaan normbedragen:
 • voor VMBO/LBO geldt een normbedrag van € 11.500 per jaar;
 • voor HBO/VWO geldt een normbedrag van € 17.000 per jaar. Afwijkende bedragen zijn vanzelfsprekend mogelijk afhankelijk van allerlei persoonlijke omstandigheden.

Leestip!
Hoogte letselschadevergoeding berekenen

4. Wat maakt de behandeling van letselschades van kinderen anders dan die van volwassenen?
Het duurt bij jonge kinderen vaak langer voordat een letselschade kan worden afgewikkeld. Bij een verkeersongeval met kinderen komen er voor ouders nogal wat problemen kijken. Naast de voornaamste vraag, namelijk ‘herstelt mijn kind volledig of niet?’ zijn er zeker als volledig herstel uitblijft nogal wat (financiële) consequenties. Daarom is het bij een ongeval met kinderen nog belangrijker dat er voor ouders en kind goede begeleiding is tijdens het proces. Hierbij valt te denken aan:

 1. het risico op blijvende lichamelijke beperkingen en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer;
 2. de kosten die ouders moeten maken;
 3. aanpassingen in huis en in het gezin;
 4. gemiste schoolkansen;
 5. de eventuele gemiste carrièremogelijkheden: een kind dat bijvoorbeeld voor het ongeval een VWO-opleiding volgde en na het ongeval noodgedwongen moet kiezen voor een lagere opleiding. Deze situatie is vaak bij hersenletsel het geval. Maar ook als het kind door een ongeval bijvoorbeeld één van zijn ledematen verliest, heeft dat nogal wat invloed voor zijn toekomstmogelijkheden.

5. Hoe wordt deze ‘toekomstschade’ bepaald?
De toekomstschade bestaat uit het verschil tussen het hypothetische inkomen zonder ongeval (de mogelijkheden die het kind aanvankelijk had voor het ongeval) en de feitelijke resterende scholings- en arbeidsmogelijkheden. Bij een jong kind is het onmogelijk te beoordelen hoe hij zich zou hebben ontwikkeld zonder ongeval. Niet ieder kind heeft de potentie om een topinkomen te verdienen of om naar de universiteit te gaan. Om toch deze schade zo concreet als mogelijk is te bepalen, wordt voor het bepalen van de zogenaamde hypothetische verdiencapaciteit bij jonge kinderen gekeken naar bijvoorbeeld hun intellectuele vaardigheden voordat het ongeval plaatsvond. Als het slachtoffer nog niet in de bovenbouw zat, worden opleiding en beroepswerkzaamheden van de ouders, de scholing van de broers en zusters, en de maatschappelijke positie van de directe omgeving van het slachtoffer meegewogen.

6. Is kijken naar de maatschappelijke positie van de ouders niet kortzichtig? Klopt, ook een kind van een stratenmaker kan zonder ongeval de capaciteiten hebben gehad voordat het ongeval plaatsvond, om bijvoorbeeld een goede chirurg te worden. Daarom wordt ook gekeken naar de ontwikkeling en de interesses van het slachtoffer zelf, voordat het ongeval plaatsvond om te bepalen wat het verlies aan scholings- en carrièremogelijkheden zijn.

7. Wat als het letsel zo ernstig is dat een kind nooit meer voor zichzelf en/of eigen inkomsten zou kunnen zorgen?
In dat geval wordt samen met de ouders gekeken naar hoe een jong kind een zo prettig mogelijke toekomst kan krijgen. Ofwel: goede medische en sociale verzorging zonder geldzorgen. Er kan een speciaal fonds worden opgericht zodat het kind kan wonen in goede woonomstandigheden of hulpmiddelen kan aanschaffen zoals aangepaste vervoermiddelen.

Leestip!
Meeste verkeersongevallen bij kinderen dichtbij huis

Bron: 112ede.nl

Heeft uw kind letselschade opgelopen tijdens een verkeersongeval?
En wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen? Bel gratis onze helpdesk op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over uw het ongeval, het claimen van een schadevergoeding en het inschakelen van juridische hulp.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.