Terug naar overzicht
± 0 min

Provinciale wegen meest dodelijk in 2015

Na eerdere dalingen is het totaal aantal verkeersdoden in Nederland vorig jaar met 51 toegenomen naar 621, blijkt uit cijfers van het CBS. Het grootste aantal slachtoffers viel op Provinciale wegen. Een overzicht op basis van aantallen slachtoffers en wegsoorten.

Uit een actuele factsheet van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het aantal verkeersdoden in Nederland, na een stijging in de jaren vijftig en zestig, een geleidelijke daling vertoont sinds 1973. In 2015 vielen er 621 doden in het verkeer (en 20.000 mensen die ernstig letsel overhouden aan ongelukken) in Nederland, nadat er in 2013 en 2014 twee jaar achtereen 570 verkeersdoden vielen. Ruim een derde van de verkeersdoden zijn auto-inzittenden (224), bijna een derde is fietser (185). Afgemeten naar de bevolkingsomvang, vallen er verhoudingsgewijs veel doden in het verkeer onder jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) en ouderen (65+), terwijl kinderen (0-15 jaar) juist relatief weinig omkomen in het verkeer.

Meer verkeersdoden op wegvakken dan op kuispunten
Uit de factsheet blijkt ook dat er veel meer verkeersdoden vallen op wegvakken dan op kruispunten, behalve op gemeentelijke 50km/uur-wegen. Bij 34 verkeersdoden is in 2015 niet achterhaald wat de snelheidslimiet op de betreffende weg was. Ook ontbreken in 2015 verhoudingsgewijs meer verkeersdoden in BRON dan in 2006. Relatief gezien valt een steeds groter deel van de verkeersdoden bij wegvakongevallen. Ten opzichte van 2014 is er een stijging bij wegvakongevallen op 130km/uur- wegen van 10 naar 31. Op 30km/uur-wegen is het aantal doden op wegvakken en kruisingen inmiddels opgelopen tot 39.

Een overzicht van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2015 per wegtype:

Provinciale 80-km/u wegen: 145 doden
Provinciale wegen zijn nog altijd de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze slechts 6 procent van het wegennet beslaan, vindt een kwart van alle ongevallen plaats op provinciale wegen. In 2015 waren verreweg de meeste doden (145) te betreuren op provinciale 80-km/u wegen. Dat cijfer is hoog, maar ligt nog altijd lager dan het aantal in 2003. Toen kwamen nog 249 mensen om bij ongevallen op deze wegen, meldt SWOV. Oorzaken: De weghelften zijn meestal niet van elkaar afgescheiden door bijvoorbeeld een middenberm. Ook staan er vaak obstakels langs de wegen, zoals bomen, bovendien liggen de wegen regelmatig langs water.

130 km-wegen: 32 doden

Het aantal verkeersdoden op 130-kilometerwegen is in 2015 verdrievoudigd. In 2014 waren er nog tien slachtoffers te betreuren, een jaar later vielen er 32 slachtoffers. Oorzaken: Minister van infrastructuur Melanie Schultz heeft nog geen verklaring voor de verdrievoudiging van het aantal slachtoffers, maar liet tegenover De Volkskrant weten dat het te vroeg is om de stijging te verbinden aan het verhogen van de maximumsnelheid. Tussen 2014 en 2015 nam het aantal 130-km/u snelwegen niet toe. In februari dit jaar ging wel op meer snelwegen de maximumsnelheid omhoog naar 130 kilometer per uur.

120 km-wegen: 30 doden
Ook op snelwegen waar het verkeer 120 mag rijden nam het aantal doden in 2015 toe, al was die stijging minder sterk. Op deze snelwegen vielen dertig doden, vier meer dan een jaar eerder.

Heeft u een vraag?
of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? U kunt altijd bellen met onze LetselHelpdesk via 088-112 130 (gratis). U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.