Terug naar overzicht
± 2 min

Wie is aansprakelijk bij koolmonoxidevergiftiging?

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een sluipmoordenaar. Het onzichtbare en geurloze gas is zeer giftig. Het wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Letselschade naar aanleiding van een koolmonoxidevergiftiging varieert van een bezoek aan een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis tot overlijden. De aantallen zijn per jaar verschillend. Van een eenduidige ontwikkeling is geen sprake.

Wie worden slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging?

CO-vergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen voor.

Waar vindt koolmonoxidevergiftiging plaats?

Een koolmonoxidevergiftiging vindt meestal in een woonhuis plaats, soms op het werk of bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een caravan.

Wat veroorzaakt koolmonoxidevergiftiging?

Vaak is er sprake van kapotte verwarmings- of warmwaterapparatuur, zoals kachel, open haard, geiser, cv of combiketel. Een falende rookgasafvoer is vaak een van de boosdoeners. Ook brand en binnenshuis barbecueën worden als oorzaak genoemd.

Wie is aansprakelijk bij letselschade na een koolmonoxidevergiftiging?

Na een ongeluk met koolmonoxide is de vraag: wie is hiervoor aansprakelijk? Verschillende partijen kunnen aansprakelijk zijn:

  1. De fabrikant of leverancier van het gewraakte verwarmingstoestel (productaansprakelijkheid)
  2. De installateur of de opdrachtgever (woningbouwcoöperatie, aannemer) van het geplaatste verwarmingstoestel omdat die misschien fouten heeft gemaakt bij de installatie.
  3. De eigenaar (woningbezitter, verhuurder) van het gebouw waar het CO2-gas vrijkwam. De woning voldeed immers niet aan de daaraan te stellen (veiligheids)eisen. Wanneer een opstal gebreken vertoont waardoor schade ontstaat, is de bezitter/eigenaar daarvoor aansprakelijk. Dit betreft een zogenaamde risicoaansprakelijkheid waarbij de verwijtbaarheid van de bezitter geen rol speelt. Dus: ook al wist de eigenaar niet van het probleem, het gebeurde in zijn huis en daarom wordt hij aansprakelijk gesteld. Wanneer de woningeigenaar zelf schade lijdt, heeft hij wel degelijk rechten. Als het gebouw meer dan een eigenaar heeft, (bijvoorbeeld twee echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd), dan bestaat de kans dat de schade van de medebezitter die slachtoffer werd gedeeltelijk gecompenseerd wordt. Dit gebeurt dan op grond van recente jurisprudentie van de Hoge Raad (hangmat-arrest).

Hoe kunt u koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

  1. Controleren: laat de geiser, gaskachel of cv-installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur
  2. Vegen: laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
  3. Ventileren: zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in huis en plaats koolmonoxide melders, vooral in kleine ruimtes of waar de ventilatie slecht is.
  4. Wees alert: wees alert op de symptomen van CO-vergiftiging, zoals lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid.

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Of u recht heeft op schadevergoeding en/of smartengeld, hangt af van de feiten en omstandigheden die een rol speelden bij het ontstaan van de schade.

Vraag vrijblijvend advies over letselschade bij een koolmonoxidevergiftiging, via onze helpdesk: 0800 – 0112 (GRATIS) of via het contactformulier.

Bron: Veiligheid.nl