Terug naar overzicht
± 2 min

Wie is aansprakelijk bij koolmonoxidevergiftiging?

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een sluipmoordenaar. Het onzichtbare en geurloze gas is zeer giftig. Het wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Letselschade naar aanleiding van een koolmonoxidevergiftiging varieert van een bezoek aan een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis tot overlijden. De aantallen zijn per jaar verschillend. Van een eenduidige ontwikkeling is geen sprake.

Wie worden slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging?

CO-vergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen voor.

Waar vindt koolmonoxidevergiftiging plaats?

Een koolmonoxidevergiftiging vindt meestal in een woonhuis plaats, soms op het werk of bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een caravan.

Wat veroorzaakt koolmonoxidevergiftiging?

Vaak is er sprake van kapotte verwarmings- of warmwaterapparatuur, zoals kachel, open haard, geiser, cv of combiketel. Een falende rookgasafvoer is vaak een van de boosdoeners. Ook brand en binnenshuis barbecueën worden als oorzaak genoemd.

Wie is aansprakelijk bij letselschade na een koolmonoxidevergiftiging?

Na een ongeluk met koolmonoxide is de vraag: wie is hiervoor aansprakelijk? Verschillende partijen kunnen aansprakelijk zijn:

 1. De fabrikant of leverancier van het gewraakte verwarmingstoestel (productaansprakelijkheid)
 2. De installateur of de opdrachtgever (woningbouwcoöperatie, aannemer) van het geplaatste verwarmingstoestel omdat die misschien fouten heeft gemaakt bij de installatie.
 3. De eigenaar (woningbezitter, verhuurder) van het gebouw waar het CO2-gas vrijkwam. De woning voldeed immers niet aan de daaraan te stellen (veiligheids)eisen. Wanneer een opstal gebreken vertoont waardoor schade ontstaat, is de bezitter/eigenaar daarvoor aansprakelijk. Dit betreft een zogenaamde risicoaansprakelijkheid waarbij de verwijtbaarheid van de bezitter geen rol speelt. Dus: ook al wist de eigenaar niet van het probleem, het gebeurde in zijn huis en daarom wordt hij aansprakelijk gesteld. Wanneer de woningeigenaar zelf schade lijdt, heeft hij wel degelijk rechten. Als het gebouw meer dan een eigenaar heeft, (bijvoorbeeld twee echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd), dan bestaat de kans dat de schade van de medebezitter die slachtoffer werd gedeeltelijk gecompenseerd wordt. Dit gebeurt dan op grond van recente jurisprudentie van de Hoge Raad (hangmat-arrest).

Hoe kunt u koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

 1. Controleren: laat de geiser, gaskachel of cv-installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur
 2. Vegen: laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
 3. Ventileren: zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in huis en plaats koolmonoxide melders, vooral in kleine ruimtes of waar de ventilatie slecht is.
 4. Wees alert: wees alert op de symptomen van CO-vergiftiging, zoals lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid.

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Of u recht heeft op schadevergoeding en/of smartengeld, hangt af van de feiten en omstandigheden die een rol speelden bij het ontstaan van de schade.

Vraag vrijblijvend advies over letselschade bij een koolmonoxidevergiftiging, via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS) of via het contactformulier.

Bron: Veiligheid.nl

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.