Terug naar overzicht
± min

Aantal verkeersdoden blijft dalen in 2010

In 2010 is het aantal verkeersdoden, in vergelijk met het jaar ervoor wederom gedaald. Dit zijn cijfers waarmee je thuis mag komen. Maar van stilzitten wil men niets weten!

Het CBS becijferde dat in 2010 640 mensen om het leven kwamen bij verkeersongevallen tegen 720 het jaar ervoor. Geven we dit in een percentage weer, dan is dat een daling van 11%. De daling wordt grotendeels veroorzaakt doordat mensen jonger dan 40 jaar, fietsers en inzittenden minder vaak zijn overleden bij ongevallen in het verkeer. Dit zou weer blijken uit de cijfers welke afkomstig zijn van de politie.

Niet alleen maar positieve geluiden:
Helaas moet ook worden geconstateerd dat de meeste verkeersdoden onder de automobilisten vallen. In 2010 zijn 246 inzittenden om het leven gekomen. Ook moest helaas een stijging van het aantal verkeersdoden onder voetgangers worden opgetekend; 72 doden in totaal waarvan de meesten ouder waren dan 50 jaar. Jongeren van rond de 20 jaar blijken nog steeds de grootste risicogroep te vormen. In 2010 waren zij goed voor 114 doden; weliswaar 20 doden minder dan in 2009.

Kijken we verder terug in de tijd, dan zien we dat in de jaren voor 2003 er jaarlijks meer dan 1000 doden in het verkeer te bespeuren waren. Het kabinet heeft het streven het aantal verkeersdoden naar een maximum van 500 per jaar terug te brengen in 2020.

De organisaties als VVN (Veilig Verkeer Nederland) en SWOV (Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek) twijfelen aan de uitgebrachte cijfers. Er zouden aanwijzingen zijn dat de politie ongevallen wat minder nauwkeuriger registreert dan voorheen. Het SWOV en VVN vinden dat de cijfers grondig nagekeken moeten worden en pleiten voor een betere registratie door de politiekorpsen.