Terug naar overzicht
± 0 min

Achmea aansprakelijk voor vergeten van stuiten verjaringstermijn!

Hoge Raad | 03 februari 2012 | BV2719 | 10/04120

Ons hoogste rechtscollege De Hoge Raad heeft op 3 februari jongstleden Achmea aansprakelijk gehouden voor het verzuim haar verzekerde te wijzen op het stuiten van een verjaringstermijn.

Juridisch noemt men dit 'niet-nakoming van garantieverplichting'. Achmea verzuimde dus haar verzekerde te wijzen op de verjaringstermijn en op de mogelijkheid van stuiting ex art. 7:23 lid 2 BW. De Hoge Raad acht het oordeel van het hof dat Achmea niet aansprakelijk is voor daardoor geleden schade nu verzekerde had besloten zijn zaak te laten rusten, onbegrijpelijk dan wel onjuist. Niet is vastgesteld dat de verzekerde van Achmea evenmin tijdig zou hebben gestuit indien hij op de verjaringstermijn zou zijn gewezen, noch dat ervan mocht worden uitgegaan dat hij van stuiting wilde afzien.

Achmea diende op het bestaan van een verjaringstermijn en de mogelijkheid van stuiting te wijzen, opdat haar verzekerde bij het besluit de zaak te laten rusten, de mogelijkheid van stuiting kon betrekken.

Het arrest is gepubliceerd onder LJN: BV2719, Hoge Raad , 10/04120