Terug naar overzicht
± min

Acute hand- en polsletsels onvoldoende adequaat behandeld op spoedeisende hulp

Diverse behandelaars op de spoedeisende hulp (SEH) hebben nog steeds onvoldoende kennis om acute hand- en polsletsels adequaat te behandelen. De gevolgen: langer herstel, blijvende letselschade en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid.

Dit blijkt uit een analyse van schadeclaims van hand- en polsletsels door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH). Het gaat daarbij om schadeclaims die in de periode van 2008 tot en met 2014 zijn ingediend bij MediRisk, verzekeraar voor medische aansprakelijkheid, waar 70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen bij is aangesloten.

Uit de analyse kwam naar voren dat:

 • ondanks eerdere maatregelen om de kennis van behandelaars te verhogen, het aantal erkende claims niet is afgenomen.
 • een verkeerde diagnose of behandeling de herstelperiode van de patiënt onnodig kan verlengen of zelfs leidt tot blijvende letselschade en blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • traumatische hand- en polsletsels een grote economische impact hebben: het kost de maatschappij jaarlijks honderden miljoenen aan zorgkosten en verlies van arbeidsproductiviteit. Lees ook: letselschade bedrijfsongeval.
 • de totale kosten van handletsel worden becijferd op ruim € 500 miljoen per jaar.

Meest voorkomende letsels
De NVPC en de NVvH onderstrepen de noodzaak om meer te investeren in kennis over hand- en polsletsels op de SEH. Bijna een derde van alle lichamelijke letsels op de SEH zijn hand- of polsletsels. De drie meest voorkomende letsels zijn:

 1. polsfractuur (7%)
 2. fractuur hand/vinger (7%)
 3. open wond hand/vinger (5%)

Wat zijn de oorzaken van acute hand- en polsletsels?
Uit eerdere analyses van de schadeclaims over hand- en polsletsels in de periode 1994-2007 kwam onder andere naar voren dat er sprake was van onvoldoende onderzoek en verkeerde interpretatie van het radiologisch onderzoek op de SEH. Destijds is actie ondernomen om de kwaliteit van zorg op de SEH te verbeteren.

Wat zijn de oplossingen bij van acute hand- en polsletsels?
MediRisk en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) riepen de handletselkaart en het handletselboekje (2005) in het leven. Dit handletselboekje moest behandelaars beter informeren over de anatomie en behandeling van hand en pols. Ook bracht MediRisk in 2006 het advies uit om een radiologische bespreking in te voeren en een extra controle door een supervisor te laten plaatsvinden.

Waarom hadden de acties geen effect?
Hoewel ziekenhuizen de acties ondersteunden, leidden ze niet tot een verlaging van het aantal toegekende claims. Integendeel:

 • in de periode 1994-2007 werden 129 claims erkend (ca. 9 per jaar);
 • in de periode 2008-2014 werden 81 claims erkend (ca. 12 per jaar).

In 2014 bedroeg de gemiddelde hoogte van een erkende claim voor verwijtbaar handelen 46.523 euro. Voor de periode 2008-2014 zijn de erkende claims in 83% van de gevallen te wijten aan een gebrek aan kennis bij de behandelaar, bijvoorbeeld door onvoldoende of verkeerd beoordeeld onderzoek op de SEH.

Wat is de impact van gemiste of niet adequaat behandelde letsels?
Ze kunnen zorgen voor een langere herstelperiode van de hand en pols of onnodig blijvend letsel. Daarnaast speelt bij dit soort letsel ook nog het probleem van blijvende arbeidsongeschiktheid en carrières die in puin liggen: een overgrote meerderheid van Nederlanders is voor zijn werk afhankelijk van zijn handen. De jaarlijkse gezondheidszorgkosten kunnen flink in de papieren lopen:

 • de kosten voor traumatische hand- en polsletsels zijn: 244 miljoen euro.
 • deze letsels jaarlijks voor een verlies aan arbeidsproductiviteit van 304 miljoen euro.
 • de gecombineerde economische impact is daarmee 548 miljoen euro per jaar: groter dan de gecombineerde impact voor de onderste extremiteit (letsel aan de benen, 415 miljoen euro) of heupfracturen (393 miljoen euro).

Hoe kan de behandeling van hand- en polsletsels worden verbeterd?
De NVPC stelt dat de behandeling hand- en polsletsels op de SEH kan worden verbeterd door:

 • beter gebruik te maken van aanwezige artsen, zoals plastisch chirurgen, orthopeden en traumatologen, die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van de hand- en polspathologie.
 • het verbeteren van de kennis van het behandelend personeel op de SEH
 • laagdrempelig verwijzen naar of overleggen met gespecialiseerd hand- en polschirurgen

Bron: Medicalfacts

Heeft u hand- of polsletsel opgelopen?
En is/zijn deze misschien niet adequaat behandeld door een arts of specialist en wilt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze LetselHelpdesk via ons GRATIS nummer 0880 - 112 130.