Terug naar overzicht
± min

Administratieve rompslomp dreigt voor thuiswonende PGB-houders met letsel

De nieuwe PGB-regeling (Persoons Gebonden Budget) stuit vanwege de grote administratieve rompslomp en bureaucratie op weerstand van met name de zelfstandig wonende mensen met letsel die gebruik maken van een PGB.

Trekkingsrecht
De overheid introduceert in de loop van 2014 geleidelijk het ‘trekkingsrecht’ in het PGB-AWBZ, zodat op 1 januari 2015 alle budgethouders gebruik maken van het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht houdt in dat u het PGB niet meer op uw bankrekening gestort krijgt, maar dat het SVB Servicecentrum PGB (SVB) direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. Mensen met een Persoons Gebonden Budget of mensen die PGB-houder zijn, moeten dan per zorgverlener, per dag en per taak, beschrijven wat de taken zijn en hoeveel uur aan die taak wordt besteed, wanneer (toekomst gericht) en waarom.
 Mensen die in de WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen: AWBZ) blijven, moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor. Voor veel PGB-houders is dit teveel en te moeilijk. Het geeft beperkingen, terwijl het PGB juist vanwege flexibiliteit in het leven was geroepen. De WLZ maakt de keuze voor een persoonsgebonden budget bijna onmogelijk. Met de uitvoering van de WLZ wordt uitsluitend rekening gehouden met mensen die door lichamelijk of fysiek letsel in een instelling wonen. De wettekst is gebaseerd op het oude systeem, ervan uitgaande dat zorg wordt gegeven door een instelling, terwijl het kabinet streeft naar langer thuis wonen. De zorg sluit niet aan op een persoon die niet in een instelling leeft, die kan niet vooraf weten hoe zijn leven eruitziet, wat zijn plannen zijn.

Trekkingsrecht in 23 stappen
Het 23-stappenplan van Per Saldo laat zien hoeveel stappen iemand moet doorlopen die met letsel in de AWBZ/WLZ blijft en het trekkingsrecht wil regelen. De 23 stappen maken in een klap duidelijk dat dit veel administratie vergt.
 Als u inlogt kunt u de stappen lezen die Per Saldo beschrijft.