Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Agenten met letselschade door stressstoornis hoger dan verwacht

Het aantal agenten dat kampt met letselschade als gevolg van een stressstoornis is groter dan tot nu toe werd gedacht. De Nationale Politie houdt er rekening mee dat ieder jaar 1.500 tot 2.500 agenten zich zullen melden met signalen van stress. Bij deze groep wordt bij een klein gedeelte posttraumatische stoornis (PTSS) vastgesteld.

 Het aantal agenten met letselschade door PTSS ligt vele malen hoger dan tot nu toe werd aangenomen, zegt korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman in het programma Zembla (uitgezonden op donderdagavond 13 februari). Concrete cijfers van hoe groot het letselschade probleem eerder werd ingeschat en hoe groot het probleem nu blijkt te zijn kunnen volgens een woordvoerder van het programma echter niet worden gegeven. De politie  stelt dat het moeilijk is in te schatten hoeveel politiemensen de stressstoornis hebben, want niet iedereen die klachten heeft, meldt zich ook. Bij een eerder onderzoek naar PTSS bij politiemedewerkers die zich tussen 1995 en 2012 hebben gemeld met klachten, bleek dat van de 967 aangemelde agenten 566 politiemedewerkers uiteindelijk de diagnose PTSS kregen. Hoogleraar psychiatrie Berthold Gersons concludeerde eerder dat zeven procent van alle agenten aan de ziekte lijdt. Op een totaal van zestigduizend agenten zijn dat er dus meer dan vierduizend. Bouman waarschuwt dat letselschade door PTSS kan leiden tot een ‘kort lontje’, wat niet gewenst is bij mensen die de veiligheid moeten bewaken.

Dark number
Het tv-programma Zembla deed onderzoek naar de manier waarop de Nationale Politie omgaat met agenten met een PTSS. De stoornis kan ontstaan na het meemaken van heftige gebeurtenissen en kan leiden tot ernstige psychische problemen. Sinds vorig jaar kan PTSS bij de politie worden erkend als beroepsziekte. Een speciale adviescommissie begon vorige maand met de behandeling van 320 dossiers van agenten met PTSS. De commissie beoordeelt of zij de stoornis door hun werk hebben opgelopen en of dus kan worden gesproken van een beroepsziekte.
Medewerkers van de politie met de stoornis kunnen minder goed met werkdruk omgaan. Bouman zegt dat het te verwachten aantal agenten met PTSS is volgens hem ‘echt veel te veel’ is. “Ik ben ervan overtuigd dat er ook gevallen zijn die, omdat er te weinig aandacht voor was, als een soort ‘dark number’ niet zijn meegenomen in de telling.”
Korpschef Bouman erkent dat de aanpak van letselschade binnen het korps vertraging heeft opgelopen en daarom nog niet voldoet aan alle aanbevelingen uit de richtlijn Blauwdruk Mentale Zorglijn uit februari 2013.