Terug naar overzicht
± min

Agenten met PTSS kunnen rekenen op smartengeld

De Nationale Politie moet agenten miljoenen aan smartengeld betalen voor het psychisch letsel (PTSS) dat zij tijdens opliepen tijdens hun werk. In 2015 wordt circa 20 miljoen euro uitgekeerd.

Psychisch letsel
Dat blijkt uit cijfers die komen van het Algemeen Dagblad. De krant kreeg betalingscijfers in handen door een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van Bestuur) in te dienen. Daarin staat dat de Nationale Politie miljoenen euro’s aan smartengeld moet uitkeren aan agenten die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Alleen dit jaar al wordt circa 20 miljoen euro uitgekeerd aan agenten die psychisch letsel opliepen tijdens de uitvoering van hun beroep.

Psycholoog in dienst
Tot nu toe kregen 237 agenten een uitkering van gemiddeld 85.000 euro per persoon. Nog zeker 175 agenten wachten op een besluit. Elke maand komen er 15 nieuwe gevallen van agenten met PTSS-klachten bij. Een paar weken geleden is - voor het eerst - een psycholoog in dienst genomen door de Nationale Politie. Volgens letselschadeadvocaten is het voor (ex-)agenten met PTSS moeilijk om hun beroepsziekte erkend te krijgen. Slachtoffers moeten een lijst overleggen met alle incidenten waarbij ze mogelijk PTSS hebben opgelopen. Complex, aangezien veel PTSS-patiënten geheugenproblemen hebben, waardoor ze zich niet altijd de precieze data kunnen herinneren van traumatische gebeurtenissen. Daardoor ontstaat discussie en dat leidt tot langdurige procedures.

Smartengeld
Sinds vorig jaar kunnen medewerkers van de politie smartengeld claimen voor emotionele schade. Van die regeling hebben tot nu toe meer dan 400 agenten en oud-agenten gebruik gemaakt. Niet alleen politiemedewerkers, maar ook nabestaanden melden zich voor smartengeld. Zeker één voormalig agent pleegde zelfmoord, mogelijk door zijn PTSS-klachten. De politie verwachtte eerder dat zo’n 1500 tot 2500 agenten een beroep zouden doen op de regeling.

Wat PTSS is
Ieder mens maakt nare dingen mee. Meestal verdwijnt zo’n nare gebeurtenis na verloop van tijd uit iemands gedachten. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat ze moeilijk te vergeten zijn. Een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling, seksueel geweld. Of een aanslag of oorlogsgeweld. Ervaringen die iemands leven flink kunnen ontregelen. Het k kost tijd om van zo’n gebeurtenis te herstellen. Tijd heelt alle wonden, geld helaas niet voor iedereen. Bij mensen met een PTSS is hun leven na (=post) de schokkende (=traumatische) gebeurtenis ernstig verstoord. Ze kunnen de schokkende gebeurtenis niet verwerken. Dat uit zich in allerlei lichamelijke en psychische klachten. Denk aan hartkloppingen, snel schrikken en somberheid.

PTSS onder de bevolking
Jaarlijks worden naar schatting 1,5 miljoen mensen slachtoffer van geweld of bedreiging. Verder raken elk jaar veel mensen betrokken bij ongelukken. Van alle mensen die slachtoffer zijn van deze of andere schokkende gebeurtenissen ontwikkelt ongeveer 20 procent een posttraumatische-stressstoornis. Drie keer zoveel vrouwen als mannen krijgen in hun leven te maken met PTSS. Dit komt vooral door de grotere kans op verkrachting of aanranding en andere vormen van geweld. Ook kinderen en jongeren kunnen PTSS ontwikkelen.