Terug naar overzicht
± min

Agressie op het werk treft 1,6 miljoen werknemers

Stress, psychische klachten en uitval. Maar liefst 1,6 miljoen werknemers in Nederland heeft kans op letsel door agressie op de werkvloer.

Kijkend naar de beroepsbevolking komt bijna een kwart van de werknemers in aanraking met agressie en geweld op het werk veroorzaakt door derden, denk aan klanten, patiënten, passagiers en leerlingen. Dat komt neer op jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. De effecten van agressief gedrag zijn divers: van verminderd werkplezier, meer stress en psychische klachten tot uitval.

Incident met ernstig letsel
Het letsel als gevolg van agressie door derden leidt volgens berekeningen van TNO tot zo’n 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Ofwel: 600 miljoen euro aan loondoorbetaling bij ziekte. Agressie en geweld door derden wordt niet altijd herkend door werkgevers. Vaak komt het pas onder de aandacht na een incident met ernstige letselschade tot gevolg, terwijl een tijdige aanpak veel persoonlijk leed en kosten kan voorkomen. Los van fysiek letsel ervaren medewerkers ook werkstress, ofwel volksziekte nummer één in ons land. Om die reden is het ministerie van SZW in 2014 gestart met een vierjarige campagne met elk jaar een nieuw thema, zoals: werkdruk, pesten centraal en de komende periode staat agressie en geweld centraal.

Wat is agressief gedrag?
De Arbowet beschrijft agressie als: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Agressie kan fysiek, verbaal, non-verbaal of psychisch zijn. Pesten, schelden, vechten, intimideren, discrimineren en beschadigen van spullen zijn voorbeelden van ontoelaatbaar gedrag in een organisatie.

Waar vind ik hulp en advies?
Bel gratis 0800-0110 voor gratis hulp en advies bij letselschade na agressie op het werk. Wij beantwoorden graag uw vragen, helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en  claimen gratis uw letselschadevergoeding.