Terug naar overzicht
± min

Allereerste asbestclaim in België van € 250.000,- toegewezen!

Een Belgische vrouw met de naam Françoise Jonckheere overleed aan asbest. Recentelijk heeft de rechtbank te Brussel een schadevergoeding aan de nabestaanden toegewezen van € 250.000,00.

Het Belgische bedrijf Eternit uit Kapelle-op-den-Bos is veroordeeld tot betaling van de genoemde geldsom. Bij de veroordeling gaf de rechtbank aan het cynisme van het bedrijf te betreuren en verwijt het bedrijf onder andere dat zij de negatieve gevolgen van asbest bagatelliseerde en zelfs verdoezeld heeft. Daarnaast zou het bedrijf er alles aan gedaan hebben de wetgeving tegen asbest te bestrijden. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van België dat een letselschade slachtoffer  van asbest een proces wint!

Bij mevrouw Jonckheere werd in december 1999 mesothelioom (longvlieskankter) vastgesteld, op 3 juli 2000 overleed ze. Het lot staat niet op zichzelf. Ook haar man en twee van haar kinderen zijn aan mesothelioom overleden. Haar erfgenamen vroegen aan de rechtbank een schadevergoeding van € 399.500 van Eternit.

Eternit was een grote producent van asbest tot 1998. Volgens de eisers maakte de firma een fout (productie van kankerverwekkend materiaal, terwijl ze de schadelijke effecten kende) dat tot schade (het overlijden van hun moeder) heeft geleid.De rechtbank volgde de erfgenamen over de hele lijn en verwierp alle argumenten van Eternit.

Eternit voerde aan dat de vordering naar Belgisch recht was verjaard, omdat het mogelijk was dat de besmetting meer dan 30 jaar gelden is opgelopen. De rechtbank was het met deze stelling dus absoluut niet eens. In België begint de verjaring te lopen, aldus de rechtbank, op het moment dat het slachtoffer niet meer wordt bootgesteld aan de kankerverwekkende stof. Voorts gaf de rechtbank aan dat de verjaring geschorst werd tot het moment dat mevrouw Jonckheere ziek werd en wist dat haar ziekte een gevolg was van de blootstelling aan asbest. Dat laatste was dus pas in 1999.

Hoewel Eternit zich ook probeerde te verdedigen met de stelling dat zij geen fout gemaakt zou hebben, omdat pas laat bekend werd dat de blootstelling aan asbest dodelijke gevolgen kon hebben, gaf de rechtbank ook op deze stelling geen thuis. Zij gaf letterlijk aan:"Vanaf halverwege de jaren zestig en ten laatste vanaf 1967 was het verband tussen asbest en mesothelioom bekend. Eternit deed sinds dan alles om het verband tussen beide te minimaliseren, te verdoezelen en om wettelijke maatregelen tegen asbest te verhinderen. De firma liet met een ongelofelijk cynisme winstbejag primeren op de volksgezondheid en stelde alles in het werk om de productie van een uiterst giftige stof voort te zetten zonder al te veel bekommernis om de veiligheid van de mensen die er mee werkten". Het bedrijf was dus "noch vooruitziend, noch voorzichtig".

De schadevergoeding wordt op 250.000 euro gebracht omdat de milieu-effecten van asbest enorm zijn en omdat de dame ook vijf kinderen had. Eternit heeft een maand de tijd om in beroep te gaan. Het vonnis is echter wel onmiddellijk uitvoerbaar, een eventueel beroep schort de uitbetaling dus niet op.

De familie reageerde met de mededeling dat er sprake was van een “Historische dag!" Dit zei Eric Jonckheere, één van de zonen van Françoise Jonckheere. "Het is de eerste keer dat een gewone, kleine familie een dergelijk proces tegen een multinational wint. We zijn nooit bang geweest maar de opluchting is toch enorm. Met dit vonnis is eindelijk een einde gekomen aan die doofpot van Eternit", aldus Jonckheere.