Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Als werk je dood wordt: Workers Memorial Day

Vandaag is het Workers Memorial Day. Ofwel: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Een dag om stil te staan bij de 3.000 werknemers die eerder dood gaan als gevolg van een ongeval op of beroepsziekte door hun werk.

Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten met (ernstige) letselschade aan de orde van de dag. Jaarlijks gaan naar schatting (Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 3.000 mensen in Nederland eerder dood door een ongeluk of door een ziekte die met het werk heeft te maken, meestal kanker. Daarom is er elk jaar op 28 april aandacht voor deze incidenten en wordt er gesproken over het voorkomen en genezen van deze specifieke ongevallen die ernstig letsel of zelfs overlijden tot gevolg hebben. Ook in ons land zijn er herdenkingsbijeenkomsten voor mensen die zijn gestorven door werk: in Rotterdam, Amsterdam en het FNV-kantoor in Woerden.

Meldplicht bedrijfsartsen
Om het aantal (sterf)gevallen van letselschade en ziekten terug te dringen pleit Werknemersbond FNV op Nu.nl voor een meldplicht. Als een werknemer een beroepsziekte krijgt, zou de bedrijfsarts dit volgens de FNV voortaan moeten melden aan zowel de werkgever als aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De werkgever zou het vervolgens moeten doorgeven aan de Inspectie SZW. Op Nu.nl zegt de FNV: “Wij willen de werkgever verantwoordelijk maken. En wat ons betreft komt er op niet-melden een forse boete te staan. Zo ontstaat een goed overzicht van plekken waar beroepsziekten voorkomen. De meeste bedrijfsartsen doen daarover nu geen melding.”

Mobiele arbeidsinspecteurs
Naast de meldplicht ziet de FNV een rol weggelegd voor de arbeidsinspecteurs. Zij zouden moeten gaan werken in mobiele teams, die net als politie of brandweer kunnen uitrukken bij calamiteiten, lees: ongezonde en gevaarlijke werkplekken.


Letselschade na bedrijfsongeval?

Voor letselschade na bedrijfsongevallen geldt dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever ligt. Als een werknemer buiten zijn schuld om een bedrijfsongeluk krijgt, kan de werknemer de loonschade en letselschade verhalen op de veroorzaker. Heeft u een vraag? of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? U kunt altijd bellen met onze LetselHelpdesk via 0800 – 0112 (gratis). U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.