Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Arbeidsongeschikt door letsel? Toch géén loondoorbetalingsplicht uitzendbureaus!

In tegenstelling tot eerste berichten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoeven uitzendbureaus bij arbeidsongeschiktheid door letsel of ziekte van uitzendkrachten, toch niet twee weken lang het loon door te betalen. Deze wijziging is tot stand gekomen op advies van de Raad van State. Deze maatregel, de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus, wordt nu uit het wetsvoorstel geschrapt, dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van de zogenaamde ‘vangnet-mensen’ moet beperken.

Zoals bekend is momenteel de heer Kamp demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wilde de Ziektewet hervormen zodat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen (dus de vangnet-mensen) sneller aan de slag gaan. Deze groep is namelijk verantwoordelijk voor een grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, voorheen de WAO). Het plan om uitzendbureaus bij arbeidsongeschiktheid door letsel of ziekte van uitzendkrachten een doorbetalingsplicht van twee weken op te leggen, is één van de aanpassingen die de instroom zou moeten beperken. Op advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus echter uit de plannen geschrapt.