Terug naar overzicht
± 4 min

Art. 185 Wegenverkeerswet en (bijzondere) motorrijtuigen, hoe zit dat?

Artikel 185 Wegenverkeerswet houdt in dat de eigenaar van het motorrijtuig bij een ongeval met een niet-motorrijtuig aansprakelijk kan worden gehouden. Daarmee wordt ook bepaald dat de eigenaar van het motorrijtuig de schade bij het verkeersongeval moet vergoeden, tenzij het heel aannemelijk is dat er sprake is van overmacht. Wanneer de persoon van het ongemotoriseerde voertuig zelf schuldig is aan het verkeersongeval ontstaat er vaak een discussie over welke schade er vergoed moet worden door de eigenaar van het motorrijtuig. 

De 50% regel en 100% regel 

Het art. 185 WvW beschermt kwetsbare deelnemers aan het verkeer tegen de gevaren met de 50% regel. De 50% regel houdt in dat er 50% van de geleden schade van de ongemotoriseerde wordt vergoed. Ook als hij/zij zelf schuld heeft. Dat houdt in dat ongemotoriseerde deelnemers aan het verkeer al snel recht hebben op een vergoeding van 50% bij een verkeersongeval. Bij kinderen die jonger zijn dan 14 jaar geldt zelfs een 100% regel. Dat betekent dat bij kinderen onder de 14 jaar de geleden schade voor 100% wordt vergoed. Wanneer er sprake is van opzet of met opzet grenzende roekeloosheid van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer geldt de regel niet, maar de eigenaar van het motorrijtuig moet dit wel zelf kunnen bewijzen.

Let wel op: art. 185 WvW geldt alleen bij een ongeval tussen een motorrijtuig en niet-motorrijtuig (dus niet bij twee motorrijtuigen). Weet daarom dus goed welke voertuigen als motorrijtuigen worden gezien en welke niet.

Wat wordt verstaan onder motorrijtuig? 

Een motorrijtuig is een voertuig dat zich door mechanische of elektrische kracht kan voortbewegen. Dit geldt niet voor fietsen met trapondersteuning of voor voertuigen, zoals een trein, die zich over een spoor voortbewegen.

Bij een auto, fiets, scooter of snorfiets is het duidelijk of het een motorrijtuig is, maar er zijn een aantal voertuigen waarbij dit niet zo duidelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een E-bike, segway, scootmobiel, stint en pedelec fiets. Hieronder vindt u deze voertuigen met daarbij de uitleg waarom ze wel of geen motorrijtuig zijn.

  • Pedelec fiets: Dit is een fiets met alleen trapondersteuning tot 25 km/h. Dit wordt niet gezien als een motorrijtuig.
  • E-bike: Dit een elektrisch aangedreven fiets die ook kan rijden zonder daarbij te trappen. Wanneer de E-bike tot 25 km/h kan rijden, heet het een snorfiets. Kan de E-bike harder dan 25 km/h, dan heet het een bromfiets. Dit is dus een motorrijtuig.
  • Segway: Dit is een elektrisch aangedreven voertuig met een maximum snelheid van 25 km/h. Dit is een motorrijtuig.
  • Scootmobiel: Dit is een elektrisch aangedreven voertuig dat uit zichzelf kan rijden met een gaspedaal.
  • Stint fiets: Dit is een bolderwagen die elektrisch aangedreven wordt met een maximum snelheid van 25 km/h. Dit is een motorrijtuig.
  • Speed-pedelec fiets: Dit is een elektrische bromfiets met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht aanhoudt nadat 25 km/h is bereikt. Dit is een motorrijtuig.
  • Elektrische step: Dit is een elektrisch aangedreven step die uit zichzelf kan rijden met een gaspedaal. Dit is een motorrijtuig.

Verzeker uw motorrijtuig altijd!

Alle motorrijtuigen moeten volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen verzekerd zijn. Voor de voorbeelden die hierboven genoemd worden, betekent dat dus dat alle voertuigen (behalve de Pedelec fiets) motorrijtuigen zijn. Als u met een van deze bovengenoemde (behalve de Pedelec fiets) voertuigen betrokken raakt bij een verkeersongeval met een auto, geldt de 50% regel niet. Dit komt omdat er dan twee gemotoriseerde voertuigen bij betrokken zijn. Verzeker uw motorrijtuigen dus goed.

Bent u betrokken geweest met een van bovenstaande voertuigen, heeft u daarbij letselschade opgelopen en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via het onderstaand contactformulier.