Terug naar overzicht
± min

Artsen blokkeren letselschade vergoeding bij medische fouten!

Niet zelden worden letselschade slachtoffers van medische missers dwars gezeten door de betreffende behandeled arts. Ook justitie wordt bij haar onderzoeken regelmatig gedwarsboomd doordat artsen door bij onderzoeken van justitie geen of  slechts marginaal informatie te verstrekken, aldus officier van justitie mevrouw mr. M. van Eykelen; specialiste in medisch strafrecht.

Artsen blijken vaak angst te hebben voor justitie zodra zij een onderzoek instelt en door het gebrek aan transparantie wordt het letselschade slachtoffers van medische missers extra moeilijk, zo niet onmogelijk, gemaakt aan te tonen dat de arts een fout heeft gemaakt op grond waarvan het letselschade slachtoffer een schadevergoeding bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de arts kan claimen.

Dat dit aspect hoog op de aganeda staat van de politieke partijen, blijkt wel uit het gegeven dat afgelopen maandag 25 februari, regeringspartij VVD in de Tweede Kamer een congres organiseerde over patiëntveiligheid. Een van de nieuwste verplichtingen is dat artsen bij het overlijden van een minderjarige altijd  een forensisch arts moeten raadplegen voor nader onderzoek teneinde dood door mishandeling vaker te kunnen vaststellen. Het gebeurde slechts in 50% van de gevallen, aldus officier van justitie Van Eykelen.

Volgens Van Eykelenwigeren niet alleen de artsen, maar ook vaak de ziekenhuizen mee te werken aan onderzoek. Zij proberen zich, geheel onterecht, te verschuilen achter haar medisch beroepsgeheim en geven medische dossiers vaak niet vrij, terwijl zij dat tegenover een patiënt simpelweg verplicht zijn.

De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft zich in dit opzicht al eens duidelijk uitgesproken. In 2008 wees zij arrest waarin werd aangegeven dat het medish beroepsgeheim wordt opgeheven, als de nabestaanden van een overleden patiënt daar toestemming voor geven. Door te protesteren kunnen artsen en ziekenhuizen het onderzoek vertragen tot wel 8 maanden. Dit kan dus zeer scahdelijk zijn voor het achterhalen van een fout en daarmee de aansprakelijkheid van de arts.

De VVD gaat onderzoeken of er wetswijzigingen moeten komen om patiënten (letselschade slachtoffers) meer rechten en artsen en ziekenhuizen meer plichten te geven, waardoor medische informatie sneller op tafel komt en onderzoek transparant met arts en verplegend personeel kan plaatsvinden.