Terug naar overzicht
± min

Asbestkanker door brand: wie is aansprakelijk?

Bij de grote brand in de markthallen van de Vrije Markt Cuijk, in het Noord-Brabantse Katwijk, is asbest vrijgekomen. De verspreiding van de asbestdeeltjes wordt momenteel onderzocht. 5 vragen en antwoorden over asbest.

1. Wat is asbest? En wordt het nog gebruikt?
Van 1945 tot de jaren tachtig was asbest populair bouwmateriaal, dat veelvuldig werd verwerkt in daken, isolatie en brandwering. Talloze werknemers die vroeger (met name in de jaren zestig en zeventig) in aanraking zijn gekomen met asbest kregen op latere leeftijd (twintig tot veertig jaar later) te maken met asbestziekten, zoals: asbestose, mesothelioom, longkanker en slokdarmkanker. De verwerking van asbest is tegenwoordig (sinds 1993) bij wet verboden. Wel is de verwachting dat het aantal patiënten tot het jaar 2020 toeneemt. In de komende 25 jaar, zullen alleen al in Nederland, 13.000 mensen sterven door asbestkanker. Nu overlijden jaarlijks zo’n 750 patiënten aan asbestkanker.

2. Wat is asbestkanker?
Asbestkanker (ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd) is een kwaadaardige aandoening van het longvlies, soms het buikvlies (10 procent) of het hartzakje (< 1 procent van de gevallen).

3. Wie lopen kans op asbestkanker?
Mensen die beroepsmatig hebben gewerkt met asbest, maar ook huisgenoten (partners en kinderen) van mensen die dagelijks thuiskwamen met asbestvezels op hun werkkleding, lopen risico. Ook door wonen in een omgeving nabij een asbestfabriek of scheepsindustrie kan asbestkanker ontstaan. En tot slot vormen asbestdeeltjes die vrijkomen bij een brand, zoals recent in de markthallen van de Vrije Markt Cuijk in Katwijk, een risico voor omwonenden van die brand.

4. Wat zijn de gevolgen van letselschade door asbest?
Wanneer mensen door asbest ziek zijn geworden, heeft dit ingrijpende gevolgen, ook voor hun naasten. De gezondheidsschade heeft invloed op levensvreugde, daarnaast zijn er vaak financiële tegenslagen, zoals: medische kosten en/of inkomensschade.

5. Kun je aanspraak maken op schadevergoeding?
In alle beschreven voorbeelden hierboven, kunnen mensen die letselschade opliepen door asbest, in aanmerking komen voor een schadevergoeding en/of smartengeld. Sinds december 2007 hebben alle mensen met asbestkanker recht op een tegemoetkoming van de overheid. Ook kan de (voormalig) werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden letselschade, omdat asbestziekte een beroepsziekte is.

Heeft u letselschade opgelopen door asbest?
Laat u bijstaan door een letselschade expert en bel GRATIS onze LetselHelpdesk voor hup en advies: 0880 112 129.