Terug naar overzicht
± min

Warme weer leidt tot 41 gevallen van letselschade

In de afgelopen vier maanden liepen 41 mensen letselschade op tijdens het barbecueën of gebruik van een vuurkorf. Alle slachtoffers werden opgenomen in de drie Nederlandse brandwondencentra, aldus de Brandwonden Stichting.

Artsen in de brandwondencentra verwachten dat het aantal gevallen van letsel
als gevolg van barbecueën nog flink zal toenemen. Jos Vloemans, hoofd van
het brandwondencentrum van Beverwijk spreekt van het topje van de ijsberg. “Het gaat
hierbij alleen over de patiënten die vanwege ernstige tweede- en derdegraads brandwonden
de complexe zorg in een brandwondencentrum nodig hebben. De spoedeisende
hulpafdelingen van alle Nederlandse ziekenhuizen zien jaarlijks ook nog eens zo'n 320
mensen met lichtere brandwonden door toedoen van brandbare vloeistoffen.”Alarmerend
De stichting noemt het aantal alarmerend. “Ook omdat we nog vele mooie dagen in
augustus en september in het verschiet hebben,” aldus Vloemans. In alle gevallen van
letselschade waren brandbare vloeistoffen in combinatie met barbecueën of een vuurkorf
de oorzaak. Volgens de brandwondenstichting is van de ongeveer 870 mensen die jaarlijks
voor langere tijd worden opgenomen in de drie brandwondencentra, ruim 10% gerelateerd
aan vluchtige brandbare vloeistoffen zoals spiritus, bio-ethanol of (was)benzine. Daarmee
steken veel mensen het vuur op de barbecue aan.

Veilig barbecueën doe je zo
Wat kunt u doen als iemand in brand staat? Ga naar de website van de Brandwonden
Stichting voor de online test.