Terug naar overzicht
± min

België betreurt jaarlijks tweemaal zoveel verkeersdoden als Nederland!

Wij hebben op de site letselschade.nl al meer artikelen geplaatst over het aantal verkeersdoden dat jaarlijks te betreuren is bij onze zuiderburen. Laatste cijfers, welke het Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) niet positief kan stemmen, laten zien dat er in België tweemaal zoveel verkeersdoden vallen dan in Nederland. Men gaat nu een campagne lanceren om de zogenaamde nuloptie te handhaven.

In Nederland hebben de aangrenzende provincies zoals Limburg en Zeeland deze ‘nuloptie’, als doelstelling om daarmee de verkeersveiligheid te vergroten, toegejuicht.

In België zelf is men begonnen met een landelijke campagne welke gericht is op het publiek om hen meer bekend en betrokken te maken met de daar spelende problematiek. Als we de cijfers belichten, dan valt helaas te constateren dat in België in het jaar 2010 circa 840 verkeersdoden te betreuren zijn geweest. De doelstelling om het aantal verkeersdoden tussen 2000 en 2010 met 50% te reduceren is helaas niet gehaald. Het bleef thans steken op 43%, waarmee het BiVV desondanks wel tevreden is.

België blijkt in Europees opzicht een slechte leerling, zegt men zelf. Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners bedraagt 77 mensen; het gemiddelde in Europa bedraagt 61 mensen. Spiegelen we dit op Nederland, Zweden en Engeland, dan blijkt dat daar het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners onder de 40 mensen ligt per jaar. In dat licht bezien telt België bijna tweemaal zoveel verkeersdoden per jaar als Nederland. Hierbij is ook gekeken naar de wijze van registreren; daar blijkt in de landen nauwelijks verschil in te bestaan.

Het BiVV ziet de verkeersveiligheid in België ook als een groot maatschappelijk probleem. De cijfers over 2011 worden thans verzameld en zullen in de loop van de komende weken worden gepubliceerd. Deze cijfers baren het BiVV al zorgen omdat uit de cijfers over de eerste negen maanden van 2011 al bekend was geworden dat er zelfs een stijging van het aantal verkeersdoden was geconstateerd, in plaats van de zo gehoopte daling.

Ook in Europees verband wordt aandacht besteed aan deze problematiek. De Europese Commissie heeft haar pijlen gezet op halvering van het huidig aantal verkeersdoden ten opzichte van het toetsingsjaar 2010. Zelf de Verenigde Naties hebben de jaren 2011-2020 uitgeroepen tot de ‘Decade for Road Safety’. Voor onze zuiderburen gaat dit in zoverre betekenen dat zij het aantal van 420 verkeersdoden per jaar niet mag overschrijden. De BiVV stelt: ‘Indien we een ommekeer wensen, moet iedereen zijn steentje bijdragen om de verkeersveiligheid te verhogen: overheden, de bedrijfswereld, grote organisaties, de media en de burgers. Op termijn moeten we streven naar het enige menselijk aanvaardbare doel op vlak van verkeersveiligheid: nul doden in het verkeer. ‘ Dat is ook de insteek van “Go For Zero”, hetgeen de basis is van de door het BiVV gestarte campagne.