Terug naar overzicht
± min

België betreurt jaarlijks tweemaal zoveel verkeersdoden als Nederland!

Wij hebben op de site letselschade.nl al meer artikelen geplaatst over het aantal verkeersdoden dat jaarlijks te betreuren is bij onze zuiderburen. Laatste cijfers, welke het Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) niet positief kan stemmen, laten zien dat er in België tweemaal zoveel verkeersdoden vallen dan in Nederland. Men gaat nu een campagne lanceren om de zogenaamde nuloptie te handhaven.

In Nederland hebben de aangrenzende provincies zoals Limburg en Zeeland deze ‘nuloptie’, als doelstelling om daarmee de verkeersveiligheid te vergroten, toegejuicht.

In België zelf is men begonnen met een landelijke campagne welke gericht is op het publiek om hen meer bekend en betrokken te maken met de daar spelende problematiek. Als we de cijfers belichten, dan valt helaas te constateren dat in België in het jaar 2010 circa 840 verkeersdoden te betreuren zijn geweest. De doelstelling om het aantal verkeersdoden tussen 2000 en 2010 met 50% te reduceren is helaas niet gehaald. Het bleef thans steken op 43%, waarmee het BiVV desondanks wel tevreden is.

België blijkt in Europees opzicht een slechte leerling, zegt men zelf. Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners bedraagt 77 mensen; het gemiddelde in Europa bedraagt 61 mensen. Spiegelen we dit op Nederland, Zweden en Engeland, dan blijkt dat daar het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners onder de 40 mensen ligt per jaar. In dat licht bezien telt België bijna tweemaal zoveel verkeersdoden per jaar als Nederland. Hierbij is ook gekeken naar de wijze van registreren; daar blijkt in de landen nauwelijks verschil in te bestaan.

Het BiVV ziet de verkeersveiligheid in België ook als een groot maatschappelijk probleem. De cijfers over 2011 worden thans verzameld en zullen in de loop van de komende weken worden gepubliceerd. Deze cijfers baren het BiVV al zorgen omdat uit de cijfers over de eerste negen maanden van 2011 al bekend was geworden dat er zelfs een stijging van het aantal verkeersdoden was geconstateerd, in plaats van de zo gehoopte daling.

Ook in Europees verband wordt aandacht besteed aan deze problematiek. De Europese Commissie heeft haar pijlen gezet op halvering van het huidig aantal verkeersdoden ten opzichte van het toetsingsjaar 2010. Zelf de Verenigde Naties hebben de jaren 2011-2020 uitgeroepen tot de ‘Decade for Road Safety’. Voor onze zuiderburen gaat dit in zoverre betekenen dat zij het aantal van 420 verkeersdoden per jaar niet mag overschrijden. De BiVV stelt: ‘Indien we een ommekeer wensen, moet iedereen zijn steentje bijdragen om de verkeersveiligheid te verhogen: overheden, de bedrijfswereld, grote organisaties, de media en de burgers. Op termijn moeten we streven naar het enige menselijk aanvaardbare doel op vlak van verkeersveiligheid: nul doden in het verkeer. ‘ Dat is ook de insteek van “Go For Zero”, hetgeen de basis is van de door het BiVV gestarte campagne.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.