Terug naar overzicht
± min

Blackbox in alle politieauto's omdat agenten veel ongelukken zelf veroorzaken!

De Raad van Korpschefs heeft bepaald dat alle in Nederland rijdende politieauto's voorzien moeten worden van zogenaamde zwarte dozen. Met behulp van dit apparaat kunnen aanrijdingen met politieauto's vrij nauwkeurig gereconstueerd worden. De Korpschefs hopen hiermee te bewerkstelligen dat agenten minder ongevallen veroorzaken en beter gaan rijden omdat men dan weet dat op hen 'gelet' wordt.

Het aantal aanrijdingen waarbij politieauto's betrokken zijn moet in ieder geval aanzienlijk omlaag gebracht worden. Uit cijfers van de politieorganisatie blijkt dat alleen al in het jaar 2010 9.630 schademeldingen zijn gedaan waar een politieauto bij betrokken was. Naar verluid ging het hierbij in ruim 20% om zeer ernstige ongevallen waarbij welfs letsel is opgelopen. Zo blijken 3 agenten en 42 burgers letselschade te hebben opgelopen door deze ongevallen en zijn zelfs 2 politieagenten overleden.

Het korps Rotterdam werkt onder andere al met deze zwarte doos in de auto's en het blijkt geheel te voldoen aan het verwachtingspatroon. Agenten zijn zich bewuster van het rijgedrag en het aantal ongevallen is inmiddels aanzienlijk gedaald. Door deze zwarte doos is achteraf bijvoorbeeld te achterhalen met welke snelheid door de agent is gereden en bijvoorbeeld of hij/zij wel of geen sirenes en zwaailichten heeft gebruikt.

In Nederland alleen al rijden circa 13.000 politieauto's. Dat betekent dat het een grote operatie wordt om zo snel mogelijk alle politieauto's van een zwarte doos te voorzien. Dat betekent dat het naar schatting nog zo'n 4 jaar kan duren voordat alle politiewagens van een dergelijke zwarte doos zijn voorzien.

Verder willen de korpschefs dat de 30.000 agenten, welke met zwaailichten en sirenes mogen rijden, ook structureel, dat wil zeggen om de 3 jaar, worden onderworpen aan rijvaardigheidstrainingen om zo het rijgedrag van de agenten verder te verbeteren. Naar verluid hebben alleen al in het jaar 2011 circa 8.500 agenten een zogenaamde opfriscursus gedaan.

Foto: Nationale Beeldbank