Terug naar overzicht
± min

Standaardregeling onverplicht letselschade verhaal nog niet in zicht

Het Verbond van Verzekeraars gaat niet mee in een branchebrede regeling voor onverplicht (letsel) schadeverhaal. Dat zegt directeur Leo de Boer. Hij is bang dat een branchebrede regeling een verdienmodel in de hand werkt.

In principe is het zo dat in geval van (letsel)schade alle schade vergoed dient te worden, ook de noodzakelijke kosten die de benadeelde maakt om zijn letselschade te verhalen. Verzekeraars maken daarvoor gebruik van de dubbele redelijkheidstoets (ondersteuning moet redelijk zijn, net als de hoogte van de kosten). In de praktijk leidt die toets tot veel geharrewar tussen verzekeraars en adviseurs. Adfiz (branchevereniging onafhankelijke financiële intermediairs) pleitte daarom al eerder voor een branchebrede standaardregeling, een basisafspraak in de markt die zegt: in deze gevallen is zeker sprake van toegevoegde waarde en de nota wordt dus standaard vergoed.

Verdienmodel in de hand werken
Het Verbond van Verzekeraars voelt daar niet voor. Directeur De Boer vraagt zich af of de hulp van het intermediair in veel gevallen noodzakelijk is. “Er moet wel sprake zijn van een complexe letselschadezaak wil de hulp van het intermediair echt nodig zijn.” Bovendien vreest De Boer een verdienmodel in de hand te werken. “Er zijn nu al kantoren die zich hier specifiek op toeleggen en onzinfacturen rondsturen. Moet je dat dan makkelijker gaan maken? Dat is ook niet in het belang van de ‘gewone’ intermediair.”

Kijk voor meer informatie op: PE_24_Kosten+van+onverplicht+verhaal+door+schadeadviseurs-3.pdf