Terug naar overzicht
± min

Bromfietsers lopen minder vaak ernstig letsel op hetgeen de letselschade betalingen voor deze categorie doet afnemen

Het aantal letsel slachtoffers met ernstige letselschade onder bromfietsers en snorfietsers is sinds de invoering van het praktijkexamen drastisch afgenomen. Maar dat kan ook komen omdat het praktijkexamen ertoe geleid heeft dat jongeren dan maar geen brom- of snorfiets meer aanschaffen!?

Dit blijkt uit een brief van minister Schultz aan de Kamer. Op 1 maart 2010 is het praktijkexamen voor brom- en snorfietsen ingevoerd. Reden voor de invoering was het blijvend hoge aantal letsel slachtoffers met forse letselschade onder deze doelgroep de afgelopen jaren. Onder bromfietsers vielen gedurende de periode 2008 tot en met 2011 jaarlijks meer dan 40 verkeersdoden en circa 2.000 ernstige letsel slachtoffers met forse letselschade. Dat is een ruim 5 maal hoger risico dan fietsers en een 20 maal hoger risico dan automobilisten. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat na de invoering van het bromfietsexamen er 22% minder ernstige letsel slachtoffers met forse letselschade onder bromfietsers en snorfietsers in de leeftijd van 15-17 jaar (de examenkandidaten) zijn geregistreerd. Maar ook is in diezelfde periode het bromfiets- en snorfietsbezit onder 15-17-jarigen sterk afgenomen. Maar de SWOV zegt niet te weten of de invoering van het bromfietsexamen de oorzaak is van een lager bromfietsbezit en daarmee ook minder ongevallen bij de 15-17 jarigen. Bij de oudere jongere lijkt dat verband er in ieder geval wel te zijn. Het aantal 18-24-jarige slachtoffers (die nog geen bromfietspraktijkexamen hadden gedaan) is in dezelfde periode gestegen met 47% tot 2012. Tegelijkertijd is het bromfiets- en snorfietsbezit onder 18-24-jarigen in dezelfde periode toegenomen met ongeveer 43%.

De SWOV stelt dat niet valt na te gaan of het bromfietsexamen iets heeft opgeleverd, omdat de meetperiode na de introductie van het bromfietsexamen maar één jaar was. Verder zijn bij de invoering van het bromfietsrijbewijs de handhavingmogelijkheden van de politie fors uitgebreid. Zo kan een bromfietsrijbewijs worden ingenomen bij gevaarlijk en hinderlijk gedrag, bij alcoholmisbruik en bij snelheidsovertredingen. Daarnaast is nu voor de beginnende bromfietser, net als voor de beginnende automobilist, een puntenrijbewijs van kracht. Voor de invoering kon de politie alleen de identiteit controleren en op kenteken bekeuren.