Terug naar overzicht
± min

Brugklassers hebben meeste kans op fietsongeval met letsel

Het aantal jongeren van 12 jaar dat in de maand september fietsongelukken heeft met letsel, ligt beduidend hoger dan het aantal ongelukken bij andere leeftijdsgroepen. Dit blijkt uit data-analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Dat aan het begin van het schooljaar meer ongevallen met letsel plaatsvinden met schoolgaande kinderen is aannemelijk. Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de basisschool gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker zij die voor het eerst naar de middelbare school gaan (brugklassers), zullen een groter risico lopen op ongevallen met letsel omdat zij de nieuwe route nog niet goed kennen.

Significant meer letselschade in september
Het aantal slachtoffers met letsel onder 12-jarigen in de maand september is met 187 significant hoger dan het gemiddelde van 103 slachtoffers per maand onder 13-15-jarigen (per leeftijdsjaar; gerekend over september en oktober). Dit blijkt uit politie- en ziekenhuiscijfers van het aantal fietsslachtoffers tussen de 10 en 15 jaar van 1993 tot en met 2009. Recentere cijfers zijn nog niet voorhanden.

Wanneer de fieters ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, gelden er speciale regelingen omtrent de aansprakelijkheid voor het verkeersongeval. Bekijk voor meer informatie onze pagina over aansprakelijkheid fietsongevallen.