Terug naar overzicht
± min

Centramed investeert in gedragscode

De in 1994 opgerichte maatschappij in het verzekeren van medische aansprakelijkheid Centramed, investeert in het nakomen van de Gedragscode Openheid medische incidenten en betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, afgekort GOMA. Ter uitvoering van die gedragscode heeft Centramed kortgeleden een tweetal personenschadespecialisten in dienst genomen. Zij moeten gaan zorgen voor een deskundige, mensgerichte en snelle schadebehandeling. Centramed ziet het als haar taak om patienten in een lastige periode na een (vermeende) medische fout, behulpzaam te zijn en te laten zien dat de zaak actief behandeld wordt, patient informatie te geven over de procedure en de aansprakelijkheid.

Centramed is één van de grootste verzekeraars op het gebied van medische aansprakelijkheid voor 65 instellingen, 30 ziekenhuizen, 4 academische ziekenhuizen, 31 GGZ en andere instellingen. Centramed behandelt de claims die patienten of haar belangenbehartigers indienen. Zij onderhoudt daarbij samenspraak met haar verzekerde die op de medische fout is aangesproken maar met zorgvuldigheid en respect voor de belangen van de betrokkene.