Terug naar overzicht
± min

CT-scans bij kinderen met buik letsel risicovol

CT-scans die kinderen vaak krijgen na een ongeluk met met buik letsel, geven een aanzienlijk stralingsrisico. Chirurg David Nellesteijn van het Universitair Medisch Centrum Groningen pleit daarom voor een veiliger methode waarmee de kans op letselschade wordt beperkt.

Nellesteijn, die onderzoek deed naar de effecten van de CT-scan bij kinderen, adviseert artsen te werken volgens andere, veiliger, methoden die minder vaak tot letselschade leiden:

> Zorgvuldige controle van de bloedwaarden in combinatie met herhaaldelijk lichamelijk onderzoek, (herhaalde) echografie en bloedonderzoek, kan de noodzaak voor CT-scans uitstellen en mogelijk afstellen. Dit leidt tot vermindering van de stralingsbelasting voor kinderen. Volgens Nellesteijn wegen de voordelen van een vroege diagnose niet op tegen de risico’s van blootstelling aan straling van de CT.

> Methode BATiC-score (Blunt Abdominal Trauma In Children). Deze methode maakt alleen gebruik van gegevens die zijn verkregen uit lichamelijk onderzoek, laboratoriumuitslagen en echografie. Met behulp van deze score kunnen kinderen met een laag risico op buik letsels worden geselecteerd, een onnodige CT-scan wordt vermeden. Deze BATIC-score blijkt (uit Nellesteijns studie) een betrouwbaar instrument voor diagnostiek.

Blijvende letselschade
Wereldwijd is een ongeval de belangrijkste oorzaak van overlijden of blijvende letselschade bij kinderen. Zijn na het ongeluk de vitale functies gestabiliseerd en is de eerste zorg afgerond, dan volgt volledig lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk onderzoek van de buik blijkt complex en daarom wordt vaak een CT-scan gedaan. De scan biedt volgens de onderzoeker echter niet of nauwelijks meerwaarde bij het vaststellen van een diagnose (in 96 procent van de gevallen bracht de CT-scan geen verandering in de behandeling van het kind). Bovendien geeft een CT-scan een aanzienlijk stralingsrisico. CT-scans kunnen volgens Nellesteijn dan ook niet dienen als basis voor behandelingsrichtlijnen.

Angst voor label nalatigheid
Nellesteijn pleit voor het terugdringen van het aantal CT-scans bij kinderen die met buik letsels in een ziekenhuis komen. Uiteraard heeft hij begrip voor artsen die wel kiezen voor een CT-scan. Nellesteijn: “Bij artsen heerst angst; ze zijn bang dat ze letselschade over het hoofd zien. Terwijl de CT-scan wel snel uitsluitsel geeft. Ook zijn artsen bang dat zij het label ‘nalatigheid’ op krijgen, omdat er geen CT-scan in uitgevoerd.”