Terug naar overzicht
± min

De kosten van letselclaims stijgen in Engeland met 30% per jaar !

Uit een in Engeland uitgevoerd grootschalig onderzoek in de verzekeringssector, waarbij de kern van het onderzoek lag op de ontwikkeling van aansprakelijkheidsschaden, is naar voren gekomen dat sinds 2007 Britse autoverzekeraars niet alleen geconfronteerd worden met een toename van het aantal verkeersongevallen met letselschade, met gemiddeld 9% per jaar, maar ook de behandelkosten stegen fors met 21 % sinds 2009.

De toename van het aantal claims en de hogere kosten per claim leiden volgens de onderzoekers tot een kostenstijging van de behandeling van letselclaims met gemiddeld 30% per jaar. Zoals uit het onderzoek blijkt zou dit worden toegeschreven aan de opstelling van schaderegelingsbureaus en advocaten welke meer gedupeerden zouden aanzetten tot het indienen van een claim. In Nederland zouden wij hier toch wat vreemd tegenaan kijken omdat WA verzekeraars in Nederland de plicht hebben slachtoffers te wijzen op de mogelijkheden voor juridische bijstand. Daarmee wordt de claim formeel geformuleerd. Voorts zouden de toenemende advocaatkosten en kosten van andere hulpverleners een reden zijn van de kostenstijging in Engeland.