Terug naar overzicht
± 0 min

De veiligheid voor fietsers moet worden vergoot ter voorkoming van letselschade

Fietsers die letselschade oplopen in het verkeer blijven in Nederland toenemen. Via onze site letselschade.nl informeerden wij al eerder over een toename van letselschade slachtoffers onder ouderen die ook gebruik maken van een elektrische fiets.

Gemeenten worden verplicht voor eind 2013 een zogenaamde ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ vast te stellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport ‘Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012′ uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.

Zo bekijkt men in Velsen bij elke infrastructurele maatregel of ook fietsmaatregelen zijn mee te nemen. In Rotterdam werkt de afdeling Verkeer & Vervoer samen met de directie Sport & Cultuur. Die organiseert het project Lekker Fit! om kinderen op de basisschool op een leuke manier alles over een gezonde leefstijl bij te brengen. En de gemeente Achtkarspelen is voor de uitvoering van de gedragsmaatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid een samenwerkingsverband met drie andere gemeenten aangegaan. Het zijn enkele van de ‘Best practices’ uit het rapport van IenM. De publicatie omvat daarnaast een breder overzicht van knelpunten en activiteiten bij gemeenten.

De publicatie biedt ook handvatten om de Best Practices om te zetten in fietsveiligheidsbeleid. Op de website van het Fietsberaad zijn de ‘Best practices’ ook te vinden via een webtool. Daar kunnen gemeenten zelf nieuwe voorbeelden aanmelden. Minister Schultz heeft verder zeven burgemeesters gevraagd de fietsveiligheidskar te trekken. Ze zijn aangewezen ‘ambassadeurs fietsveiligheid’. Het gaat om de gemeenten Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt, Franekeradeel en Delft.