Terug naar overzicht
± 0 min

Dieren en letselschade! Iedereen kan zich er iets bij bedenken; hoe zit het juridisch?

Zeker in de zomerperioden zien we een toename ontstaan van letsel slachtoffers die contact met onze Helpdesk opnemen vanwege opgelopen letselschade welke veroorzaakt is door een dier. Op het eerste gezicht lijkt het wat merkwaardig dat dat juist in het voorjaar en in de zomermaanden zo prominent naar voren komt. Er is wel een verklaring voor te vinden.

Oorzaak:
Zodra het weer beter wordt, zien we statistisch een toename van mensen die zich buitenshuis begeven. Dat is niet altijd direct aan 'terrasweer' te herleiden, maar meer mensen gaan er op uit. Men gaat wandelen en fietsen of buiten sporten in plaats van binnen. Hierbij hoeft men niet direct aan bijvoorbeeld het voor de hand liggende hardlopen en wielrennen te denken, maar bijvoorbeeld ook aan paardrijden of skeeleren.

Gevolg:
De letsel slachtoffers die zich meldden met letselschade betreffen vrijwel voornamelijk mensen die letselschade slachtoffer zijn geworden door een handeling van een huisdier. De praktijk geeft ons als voorbeeld een hond die een hardloper of fietser heeft gebeten of een spelend kind, maar evenzo mensen die voor een overstekende hond of kat zijn uitgeweken en hierdoor een (eenzijdige) botsing hebben veroorzaakt welke letselschade tot gevolg had. Gebeurtenissen waarbij de letselschade een direct gevolg is van het handelen van het dier zelf.

Juridisch:
Bezien we dit in een juridisch kader, dan moeten we ons richten tot het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid wordt beoordeeld op grond van de artikelen 6:179 en 6:180 Burgerlijk Wetboek (BW). Op de bezitter / eigenaar van een dier rust een zogenaamde risico-aansprakelijkheid voor de door het dier aangerichte  ( letsel ) schade. Subsidiair kan men stellen dat de eigenaar of bezitter van het dier aansprakelijk is uit hoofde van een onrechtmatige daad. Een in dit licht tot de verbeelding sprekend vonnis is: Hondenbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster.

Letselschade bij het dier zelf:
Een dier wordt in beginsel in de de wet gezien als een materieel goed. Als uw huisdier bijvoorbeeld is aangevallen door een ander dier, zal de verzekeraar van de bezitter of eigenaar van het schadeveroorzakende dier zeggen dat zij alleen de dagwaarde hoeven te vergoeden van het dier dat letselschade heeft opgelopen door een ander dier. Dit is pertinent onjuist, maar wordt nog steeds veel als argument door verzekeraars gebruikt!

De verzekeraars zijn reeds meerdere keren door de rechter teruggefloten bij een zaak waar twee Amstaffs een kat op straat aanvielen. De kat overleefde het maar de rekening van de dierenarts was € 1.100,-! De eigenaren van de staffords probeerden de schadevergoeding te beperken tot 50 euro - de prijs van een asielkat. De rechter zag het anders: de emotionele en affectieve waarde van een dier geeft de eigenaar het recht de veterinaire hulp te zoeken die nodig is, zeker als er een redelijke kans is op herstel. De eigenaren van de amstaffs hebben alle dierenartskosten moeten betalen alsmede alle proceskosten.

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een dier, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze LetselHelpdesk via ons GRATIS nummer 0880 - 112 130.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.