Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 0 min

Dit zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor 2017

Dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van belastingen. Dit zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor 2017:

Tarief Box 3
Vanaf 1 januari 2017 verandert de forfaitaire bepaling van het inkomen uit vermogen
(box 3). Hiervoor wordt de grondslag sparen en beleggen in box 3 toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingvrije vermogen. Voor de toerekening wordt gebruik gemaakt van 3 vermogens?schijven. Over het spaardeel en het beleggingsdeel wordt een forfaitair rendement van respectievelijk 1,63% en 5,39% in aanmerking genomen in box 3.

Enkele zelfstandigenaftrekposten

Ongewijzigd:
Zelfstandigenaftrek: 7.280
Startersaftrek: 2.123
Stakingsaftrek: 3.630
MKB-winstvrijstelling: 14%
Investeringsaftrek: 28%

Gewijzigd:

FOR 9,8% met max. 8.946 (was max. 8.774)
S&O
12.522 (was 12.484)


Heffingskortingen
Algemene heffingskorting: 2.254 (was 2.242)
Arbeidskorting (max.): 9.309 (was 9.147)
Ouderenkorting onder inkomensgrens: 1.292 (was 1.187)
Boven inkomensgrens: 71 (was 70)
Inkomensgrens: 36.057 (was 35.949)
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (max.): 2.778 (was 2.769)