Terug naar overzicht
± min

Duidelijkheid voor patiënten na medische missers

24 juni 2010 - Letselschade als gevolg van medische missers komt zeer frequent voor. Vaak loopt een slachtoffer in een doolhof van regels, waardoor hij/zij door de bomen het bos niet meer ziet.

Zij die slachtoffer zijn geworden van een medische misser kunnen sinds kort terugvallen op de recent vervaardigde ‘GOMA’. Dit staat voor “Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid”

De Minister van Justitie mr. H. Ballin heeft de gedragscode overhandigd gekregen van een overkoepelende organisatie waarin verzekeraars en een select aantal belangenbehartigers zitting hebben. Men pretendeert met de gedragscode optimale helderheid te creëren voor patiënten na een medische fout. Ook zorginstellingen hebben zich naast verzekeraars en belangenbehartigers kunnen conformeren met de gedragscode.

Het zijn veelal mooie woorden, maar wat staat er nu in? Weer standaardkreten? Zo schrijft men: “Het belang van de patiënt moet centraal staan bij de afwikkeling van klachten of claims na een medisch incident. Dat besef werd al door de betrokken organisaties breed gedeeld. De rapporten van Stichting De Ombudsman en de NPCF over negatieve ervaringen van patiënten na een medisch incident, waren een duidelijk signaal voor de branche om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de positie van de patiënt.”

Men verwacht met de lancering van de GOMA een interessante vervolgstap te hebben kunnen zetten ten behoeve van slachtoffers van een medische misser en welke letselschade slachtoffers van mening zijn dat zij schade hebben opgelopen door onjuist handelen van een arts, maar ook een hulpverlener of zorginstelling. Voorts stelt men dat de gedragscode steun heeft van vertegenwoordigers van verzekeraars, zorg, patiënten, advocatuur en wetenschap. Daarmee is de GOMA verzekerd van een breed draagvlak. Vreemd genoeg hebben wij (redactie) vooraf niets van de op handen zijnde gedagscode mogen vernemen. Wij vragen ons af of deze gedragscode niet groter wordt voorgespiegeld dan deze daadwerkelijk inhoudelijk is.

Het doel van de gedragsregel zou zijn meer openheid te verschaffen na een medische fout of incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid mogelijk te maken. Dit zou concreet betekenen dat zo spoedig mogelijk na een incident een gesprek met de patiënt plaatsvindt en dat alle partijen inzicht hebben en houden in de behandeling van de zaak. Ook is in de gedragscode geborgd dat patiënten kunnen beschikken over volledige dossiers. Het Nederlands aansprakelijkheidsrecht brengt met zich mee dat de juridische afwikkeling van claims in de medische sector complex en tijdrovend kan zijn, daarom is het des te belangrijker dat misverstanden en onnodige vertragingen worden voorkomen.

De komende periode zal met alle betrokkenen gewerkt worden aan de invoering in de praktijk. ‘We verwachten dat eind 2010 de GOMA in de genen van de betrokkenen zit, zodat patiënten kunnen rekenen op een adequate en persoonlijke behandeling’ aldus Aleid Wolfsen voorzitter van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad zorgt voor de implementatie, voorlichting en monitoring van de GOMA. Eind 2011 zal de invoeringspraktijk worden geëvalueerd.

Meer informatie op www.deletselschaderaad.nl