Terug naar overzicht
± min

Ernstige letselschade kan worden voorkomen door fietsersairbag!

TNO heeft op 8 november 2012 een succesvolle demonstratie laten zien van een door haar speciaal ontwikkelde fietsersairbag. De fietsersairbag is eigenlijk een resultaat van een onderzoek welke in opdracht van de Fietsersbond & het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is gedaan. Het doel van het onderzoek was te zoeken naar verbeteringen van de verkeersveiligheid van de zwakkere verkeersdeeelnemers zoals voetgangers en fietsers. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat een combinatie van een zogenaamde fietsersairbag en het automatisch laten remmen van een auto, veel (ernstige) letselschade bij voetgangers en fietsers kan voorkomen.

Bij de gehouden demonstratie op het TNO terrein te Helmond was veel publiek uit diverse landen uitgenodigd, waaronder veel belangstellenden uit de automotive industrie. Tijdens de demonstratie, waarvan u onderstaand ook het demonstratiefilmpje kunt bekijken, was/is te zien dat een dummy op een fiets met 40 km per uur wordt aangereden door een personenwagen uitgerust met de zogenaamde fietsersairbag. De airbag activeerde succesvol zodat het hoofd en bovenlijf van de dummy goed opgevangen werden. Hierdoor zullen veel letselschade slachtoffers veel vaker minder ernstig letsel oplopen bij een ongeval en ook het aantal letselschade slachtoffers dat uiteindelijk aan de verwondigen overlijdt afnemen.

Uit publicaties van TNO valt op te maken dat de laatste jaren bijna honderd fietsers en vijftig voetgangers jaarlijks (ernstige)  letselschade opliepen bij een botsing met een auto en uiteindelijk overleden. Uit het gehouden onderzoek blijkt dat juist de combinatie van het automatisch laten remmen door de auto en de fietsersairbag er toe bijdraagt dat ongeveer (naar schatting) zeventig fietsers en dertig voetgangers het ongeval hadden kunnen overleven als de auto waarmee zij in botsing zijn gekomen was voorzien van een automatisch remsysteem en een fietsersairbag.

Bij het aantal ernstige letselschade slachtoffers worden soortgelijke resultaten verwacht.  het zal, aldus TNO, nog wel vijf jaren kunnen duren voordat het systeem in de nieuwe auto's is geïmplementeerd.

Zie hier de demonstratie / werking van het systeem!
http://www.youtube.com/watch?v=JnZD1uMN3Y0&feature=player_detailpage