Terug naar overzicht
± min

Fietspaaltjes veroorzaken vaak letselschade. Zwolle pak dit aan!

Op onze site letselschade.nl is regelmatig aandacht geschonken aan gevaarlijke situaties op fietspaden. Niet alleen senioren, maar ook kinderen botsen vaak tegen de paaltjes die soms volledig zinloos op fietspaden zijn gesitueerd.

Naar verluid heeft de gemeente Zwolle thans een initiatief ontwikkeld in de vorm van een nieuwe website, waarop de inwoners van Zwolle gevaarlijke situaties met fietspaaltjes in de gemeente kunnen melden. De site is zo uitgerust dat dit kan met een mobiele telefoon, tablet en PC. Men kan zeer specifiek de locatie bezien en door op een locatie te klikken kan de gemeente vragen worden gesteld over de zin of onzin van de paaltjes op een specifieke locatie. Mochten de fietspaaltjes niet zijn ingegeven, dan kunnen de paaltjes alnog gemeld worden.

De gemeente Zwolle geeft aan dat het niet tot doel heeft alleen maar de zin van de paaltjes te vermelden, maar dat zij juist tot doel heeft om zoveel mogelijk palen in fietsroutes te verwijderen. Alleen waar de gemeente de zin duidelijk kan verwoorden van de paaltjes, moeten blijven. Dan gaat het om juist het ontsluiten van fietspaden voor gemotoriseerd verkeer. Ook als paaltjes het zicht ontnemen of iets dergelijks, dan moet gezocht worden naar oplossingen de paaltjes te verplaatsen.

De gemeente Zwolle pakt het 'probleem' echt serieus aan en laat er geen gras over groeien. Zij wil het aantal onnodige en voorkombare ongelukken met letselschade zoveel mogelijk verminderen. Al in het najaar 2012 wil de gemeente een zogenaamde top 5 van de paaltjes bekend maken die het meest op de kaart zijn gemarkeerd als gevaarlijk. Deze paaltjes worden dan ook direct in 2012 verwijderd of de zichtbaarheid wordt verbeterd. Paaltjes in strooiroutes die voor het winterseizoen worden verwijderd keren wellicht niet terug na de aankomende winter. Voor de locaties buiten de hoofdfietsroutes komt een plan van aanpak.

Wellicht biedt het bovenstaande voldoende aanknopingspunten voor andere gemeenten dit initiatief te volgen. De fietsersbond zal dit soort acties toejuichen. Immers letselschade kan altijd voorkomen worden!