Terug naar overzicht
± min

Gemeente Stichtse Vecht aansprakelijk voor letselschade met dood tot gevolg.

Een dodelijk ongeval dat op 31 maart 2009 aan de Nieuweweg in Tienhoven plaatsvond is te wijten aan de gemeente Stichtse Vecht. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag geoordeeld. Een motorrijdster en haar passagier kwamen ten val toen ze over hobbels (als gevolg van boomwortels) in de weg reden en liepen dermate ernstige letselschade op, doordat zij onder een tegemoetkomende wagen terecht kwamen, waaraan zij overleden. De gemeente kreeg een boete opgelegd van 22.500 euro, waarvan 7.500 voorwaardelijk.

De gemeente was al vóór 2009 door buurtbewoners gewaarschuwd voor de hobbels. Op 1 maart 2009 vond daarnaast op dezelfde weg een ongeval plaats, waarbij een motorrijder viel. De gemeente heeft de weg toen wel gemeten, maar die meting is verkeerd uitgevoerd. De gemeente had wel borden ‘slecht wegdek’ geplaatst aan het begin en einde van het weggedeelte, maar de rechtbank oordeelde dat de gemeente na begin maart 2009 verkeersmaatregelen had kunnen en moeten nemen om aan de verkeersonveilige situatie een einde te maken of het gevaar te beperken, door het gevaarlijke weggedeelte af te zetten, of direct bij de hobbels een waarschuwing te plaatsen of een toereikende snelheidsbeperking in te stellen. Dit is niet gebeurd. De dood van de motorrijdsters is naar het oordeel van de rechtbank een gevolg van de nalatigheid van de gemeente.

Overheden kunnen in beginsel niet worden vervolgd voor werkzaamheden die zij doen of nalaten die uitsluitend overheidstaken betreffen. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 6 januari 1998 (Pikmeer II) de mogelijkheid om lagere overheden te vervolgen verruimd. In dat arrest is overwogen dat vervolging van decentrale overheden alleen is uitgesloten wanneer de gedragingen in kwestie naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Voor strafrechtelijke immuniteit van een publiekrechtelijke rechtspersoon is derhalve alleen ruimte als sprake is van een exclusieve bestuurstaak. Van een exclusieve bestuurstaak is volgens het vonnis van de rechtbank Utrecht van 10 december 2012 geen sprake ten aanzien van het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen zoals het plaatsen van een bord met 30 km/u, een afzetting of een duidelijke waarschuwing bij hobbels in een lokale openbare weg. ‘Uit dit vonnis blijkt dat gemeenten en provincies thans ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd vanwege nalatig onderhoud aan openbare wegen ten gevolge waarvan ongelukken gebeuren. Toekomstige rechtspraak moet uitwijzen of de hogere rechterlijke instanties hierover hetzelfde denken’, aldus een advocate.

De gemeente Stichtse Vecht  heeft inmiddels erkend dat er in de periode voorafgaand aan het ongeval van 31 maart 2009 metingen zijn verricht die achteraf onjuist zijn gebleken en dat er, achteraf bezien, beoordelingsfouten zijn gemaakt. De gemeente betreurt dit en biedt aan de nabestaanden haar oprechte excuses aan.  ’De afsluiting van deze lange juridische procedure doet op geen enkele manier recht aan het verlies van de levens van de slachtoffers en aan het leed van de nabestaanden. Mede gelet daarop aanvaarden wij de uitspraak en hebben wij besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis’, aldus B&W.

Bron: Verkeersnet