Terug naar overzicht
± 0 min

Gemeenten moeten meer werk maken van verkeersveiligheid

De meeste verkeersdoden vallen nog altijd op gemeentelijke wegen. Een coalitie van verkeersveiligheidsorganisaties roepen gemeentes op om werk te maken van verkeersveiligheid. Meer in 5 vragen en antwoorden.

Wat is de verkeersveiligheidscoalitie?
De verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en belangenorganisaties om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren.  Inmiddels zijn meer dan 70 organisaties aangesloten. Zij vinden de hoeveelheid letselschade, het individuele leed en de maatschappelijke kosten als gevolg van verkeersongevallen onaanvaardbaar groot. De coalitie werd opgericht in 2015. De gedachte erachter is dat het met een gezamenlijke inspanning mogelijk moet zijn het aantal verkeersslachtoffers structureel omlaag te brengen.

Wat heeft de coalitie gedaan?
Afgelopen jaar (april 2017) schreef de verkeersveiligheidscoalitie een gezamenlijk manifest als input voor het nieuwe kabinet. De coalitie pleitte er in dit manifest voor dat het verbeteren van verkeersveiligheid een nationale prioriteit zou worden. Met succes, want het manifest is omarmd in het regeerakkoord van de huidige regering. Dat betekent dat de overheid verkeersveiligheid dus landelijk tot prioriteit heeft benoemd. Volgens de coalitie ligt de eerstvolgende stap voor de uitvoering nu bij de lokale gemeenten. Daarom stuurden zij de gemeenten een brief met de oproep werk te maken van verkeersveiligheid.

Waarom richt de coalitie zich nu speciaal tot de gemeenten?
Veel burgers maken zich zorgen over verkeersonveiligheid: te hard rijden, onveilige schoolomgevingen, gladde fietspaden, verwarrende rotondes… En terecht, want al tien jaar stijgt het aantal verkeersslachtoffers, vooral in de bebouwde kom. Ook de meeste verkeersdoden vallen nog altijd op gemeentelijke wegen. De gemeente kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Allereerst beheren zij de gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast is de gemeente voor inwoners ook vaak de meest nabije overheid.

Leestip!
ANWB wil dat gemeenten meer werk maken van fietsveiligheid 

Wat staat er in de brief?
De brief is een oproep om verkeersveiligheid prioriteit te geven. In de brief geeft de verkeersveiligheidscoalitie op vier verschillende terreinen aan wat hierbij belangrijke uitdagingen en aandachtspunten zijn:

 1. Gemeentelijke infrastructuur: wegen moeten veilig worden ingericht. Hierbij noemt de coalitie bijvoorbeeld een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom en fietspaden die in lijn zijn met de richtlijnen (denk aan breedte, markering en voorrang).
  Leestip!
  Steeds meer gemeenten verwijderen fietspaaltjes
 2. Handhaving: de inzet van verkeershandhaving moet weer op niveau worden gebracht. Denk hierbij aan verkeerscontroles die zorgen voor een grotere ‘pakkans’ bij overtredingen in het verkeer.
  Leestip!
  Betere handhaving politie moet verkeersdoden terugdringen
 3. Ongevallenregistratie: de registratie van het aantal dodelijke ongevallen moet terug naar 100 procent. Ook de registratie van de verkeersgewonden moet worden verbeterd door gebruik te maken van aanvullende databronnen.
  Leestip!
  Gemeente Utrecht registreert kleine verkeersongevallen niet
 4. Verkeersgedrag: veilig gedrag is een voorwaarde voor veilig verkeer. De coalitie wil dat gemeenten inzet op gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld met gedragscampagnes en gericht verkeersonderwijs voor jong en oud. Ook afleiding door het gebruik van navigatie of smartphones is hierbij een belangrijk onderwerp.
  Leestip!
  Smartphone voornaamste oorzaak verkeersongevallen 

Hoe nu verder?
De coalitie hoopt dat gemeentelijke fracties de inhoud van de brief mee zullen nemen in de lokale coalitieakkoorden die in deze periode, na de lokale verkiezingen, worden gemaakt. De coalitie geeft aan dat ze graag met de gemeentes samenwerken om maatregelen te treffen en zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Bron: Veilig Verkeer Nederland

Letselschade door (fiets)ongeval?
Bel gratis onze helpdesk op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over uw (fiets)ongeval, het claimen van een schadevergoeding en het inschakelen van juridische hulp. Buiten openingstijden kan u uw fietsongeval melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

 

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.