Terug naar overzicht
± 0 min

Goed onderhouden wegen zijn géén veilige wegen in Gelderland en Overijssel!

Inspecties van de ANWB, welke gehouden zijn in de periode september 2011 tot mei 2012 over meer dan 1800 kilometer wegennet, op de hoofdwegen van Overijssel en Gelderland, hebben laten zien dat de wegen over het algemeen goed onderhouden zijn, maar qua verkeersveiligheid te wensen overlaten. De hoofdwegen in Overijssel en Gelderland maken voor 25% deel uit van alle hoofdwegen in Nederland.

Middels een internationaal classificeringssysteem voor de verkeersveiliheid wordt middels sterren de veiligheid van wegen aangeduid. De meest veilige wegen krijgen 5 sterren, de minst veilige wegen krijgen géén ster of 1. uit het onderzoek van de ANWB kwam naar voren dat 61% van de wegen in Gelderland maar 2 sterren kreeg. Zefs 75% van de wegen in Overijssel kreeg slechts 2 sterren.

Het was verontrustend te vernemen dat de ANWB moest concluderen dat zelfs 4% van de wegen in Gelderland slechts 1 ster kreeg en dat zelfs 7% van de wegen in Overijssel 1 ster kreeg. De ANWB heeft de wegbeheerders van de provincies geadviseerd de door hen gevonden gevaarlijke locaties met voorrang te bezoeken en de situaties aan te passen. Bij de aanpassingen moet gedacht worden aan het plaatsen van vangrails, betere wegafbakening, bewijzering of het plaatsen van flexibele paaltjes in de middenberm. Hiermee wil de ANWB bereiken dat de wegen uiteindelijk 3 sterren kunnen verkrijgen.

Aldus de ANWB blijven de onderzochte hoofdwegen in Gelderland en Overijssel ver achter bij de snelwegen. De ANWB deed eerder onderzoek naar de snelwegen en uit dat onderzoek bleek dat 71% van de Nederlandse snelwegen goed is voor vier sterren, 27% voor 3 sterren en slechts 1% voor 2 sterren.

Uit de onderzoeken is voorts gebleken dat het rijden op provinciale wegen 5 x zo veel risico’s met zich meebrengen als het rijden op snelwegen. Ook vallen er relatief veel meer letsel slachtoffers en zijn er meer verkeersdoden te betreuren. Een geopperde verbetering is ook het ontwerp van wegen. Dat is toe aan een vernieuwing. Wij, als redactie van letselschade.nl, hebben hierover al vaker artikelen gepubliceerd. Wegen ansich kunnen goed onderhouden zijn, maar dat betekent niet automatisch dat ze ook veilig zijn. Aldus de ANWB zijn de huidige ontwerpen van wegen niet gericht op grote stromingen van verkeer. “Net als in andere landen is het bestaande wegprofiel voor eenbaanswegen dringend toe aan nieuwe, innovatieve, praktische en betaalbare oplossingen”, aldus een van conclusies.

Nederland heeft zich internationaal gecommiteerd aan de afspraken om tussen 2011 en 2020 te werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op haar wegen. Dit is geregeld in het internationaal programma EuroRap (European Road Assessment Programme) waaraan 27 Europese landen deelnemen. EuroRap heeft tot doel objectieve veiligheidscriteria toe te kennen aan wegen binnen Europa. Het onderzoek van de ANWB is hierop van toepassing.

Het onderzoek van de ANWB is nog lang niet afgerond. In totaal zal het onderzoek 3 jaar duren en deze uitkomsten zijn de gegevens van (slechts) de eerste fase. De andere provincies zullen nog volgen. De weginspecties worden uitgevoerd met een hiervoor speciaal ontwikkeld voertuig welke voorzien is van allerlei camera's welke opnamen maakt in zeer hoge reoluties welke ook weer gekoppeld zijn aan GPS om zo middels coördinaten de exacte plek te kunnen aangeven waar gevaarscheppende situaties zijn.

Bron: ANWB
Foto: Nationale Beeldbank

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.