Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Groningers hebben psychisch letsel door bevingen

De bevingen in Groningen veroorzaken niet alleen materiële schade maar ook psychisch letsel. Zo’n 10.000 gedupeerden hebben last van gezondheidsproblemen. Het gevoel van onveiligheid en problemen rond de afhandeling van de schade zorgen voor veel stress.

10.000 mensen hebben psychisch letsel door bevingen
De gasbevingen in Groningen hebben de afgelopen jaren 150.000 mensen schade berokkend, kinderen meegerekend. Van deze groep hebben 85.000 mensen meervoudige schade aan hun huis. De helft van hen voelt zich thuis niet meer veilig. Zo’n 10.000 van hen heeft stressgerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van de bevingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat vorige week werd gepresenteerd.

Grote impact voor gezondheid
Twee jaar lang volgden onderzoeksleiders prof. dr. Postmes en dr. Katherine Stroebe wat de gevolgen van de gaswinning met mensen doet. Postmes vertelt: “Toen we in 2016 begonnen, was er weinig aandacht voor. We hebben nu een scherp beeld van de grote impact die schade aan het eigen huis heeft voor de gezondheid en het gevoel van veiligheid. Naar objectieve maatstaven is dit een groot en ernstig probleem. En we stellen vast dat het probleem groeit.” Ervaren onveiligheid en problemen rond de schadeafhandeling zijn de twee belangrijkste redenen dat de schade zoveel stress geeft.

Meer aandacht voor psychische Letselschade 

Volgens de onderzoekers is de groep 85.000 gedupeerden in de huidige aanpak niet genoeg in beeld. Stroebe: “Het schadeprotocol regelt zaken voor de toekomst. Veel aandacht gaat, terecht, uit naar zorg rondom de versterking van huizen. Maar de bewoners die al schade hadden, mogen niet vergeten worden. Wij zien dat veel van hen geen normaal leven meer kunnen leiden door de schadeproblematiek. Om dat beter in beeld te krijgen, hebben we 65 mensen geïnterviewd. Sommigen zijn goed bestand tegen alle onrust en stress, maar er zijn ook veel mensen die daar niet goed teken kunnen. Je gelooft je oren soms niet, als je hoort wat zij meemaken.”

Ruimte voor psychisch letsel bij schadeloket
Na tien maanden steggelen komt er binnenkort wel een nieuwe regeling voor het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen. Gedupeerden kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket waar een onafhankelijke commissie hun schades beoordeelt. In het Gronings schadeprotocol is ook ruimte voor claims van mensen met psychisch letsel. Anders dan een scheur in de muur, is dit wel lastiger te meten. Volgens een letselschadespecialist geldt hier dezelfde regel als bij iedere andere claim: ‘Wie eist, bewijst.’ Om letselschade vast te stellen, is vrijwel altijd medische informatie nodig. De aantekeningen van een huisarts of psycholoog zijn essentieel om het verband aan te tonen tussen de klachten en de aardbevingen of de schade daarvan.

Integraal plan van aanpak

De onderzoekleiders van de Rijksuniversiteit Groningen signaleren dat alleen betere schadeafhandeling het probleem niet kan verhelpen. Zij adviseren:

  • Ontwikkel een integraal plan van aanpak . Er zijn veel partijen betrokken bij de aardbevingsproblematiek, zoals gemeenten, aannemers, woningbouwverenigingen, zorginstanties, kerken, huisartsen etc.
  • Laat iemand de regie nemen voor een integraal en centraal gecoördineerd plan van aanpak waarin de gezondheid en de veiligheid van de bewoners centraal staat.
  • Maak dat plan samen met de bewoners zelf.

Over het onderzoek
De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief in alle Groningse gemeenten in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. De bevindingen zijn gepubliceerd onder de titel Gronings Perspectief (zie www.groningsperspectief.nl).

Leestip!
Bedragen in smartengeld stijgen voorzichtig

Bronnen: MedicalFacts / Trouw

Voor gratis hulp en advies belt u naar onze helpdesk op 0880 112 129 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30). Wij beantwoorden graag uw vragen en geven u gratis juridisch advies over de schadevergoeding na (psychische)  en het claimen van uw letselschade.