Terug naar overzicht
± min

Hersenletsel bij kinderen vaak onderschat

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) - de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jongeren – wordt vaak onderschat. Hersenschade op jonge leeftijd kan het ontwikkelingsproces verstoren. Hierdoor lopen veel kinderen vroeg of laat vast. Dit blijkt uit onderzoek naar NAH bij kinderen en jongeren van psycholoog Arend de Kloet.

Jaarlijks lopen ruim 19.000 kinderen en jongeren hersenletsel op, bijvoorbeeld door een (verkeers)ongeval, hersentumor of geweld. Dat zijn dagelijks ruim 50 Nederlandse kinderen en jongeren. Lange tijd werd gedacht dat jonge hersenen (het brein ontwikkelt zich ongeveer tot en met het 24ste levensjaar) flexibel zijn en hersenletsel in de jeugd dus minder ernstige gevolgen zou hebben. Uit het onderzoek Participation of children and youth with Acquired Brain Injury blijkt echter het omgekeerde: hersenschade op jonge leeftijd kan het ontwikkelingsproces verstoren,” aldus De Kloet, als psycholoog werkzaam bij Sophia Revalidatie en lector revalidatie bij De Haagse Hogeschool. Vooral de vaak minder zichtbare gevolgen hiervan in leren en gedrag kunnen ernstig zijn, maar deze worden volgens De Kloet lang niet altijd onderkend. “Met name participatieproblemen thuis, op school, werk en in de samenleving op langere termijn zijn tot dusver onderbelicht gebleven.”

Nieuwe levensfases
De gevolgen van hersenletsel op jonge leeftijd blijken soms pas jaren later. De problemen openbaren zich in nieuwe levensfases. Wanneer een kind naar de middelbare school gaat bijvoorbeeld of op zichzelf gaat wonen. Momenten waarop het aankomt zelfstandige vaardigheden als organiseren en plannen. Onverwacht openbaren zich soms dan pas de gevolgen van het letsel. De relatie met het letsel, dat soms jaren daarvoor heeft plaatsgevonden, wordt dan niet altijd gelegd. Het kind wordt soms als laks gezien en ouders een gebrekkige opvoeding verweten.

Goed volgen
Een gedegen volgsysteem zou deze kinderen nog voordat ze vastlopen in het gezin, op school of tijdens een opleiding moeten gaan helpen. De Kloet vertaalde en corrigeerde vragenlijsten waarmee het risico op langdurige gevolgen van hersenletsel gemeten kan worden. Samen met het Erasmuc MC en het LUMC zet de Kloet zich in om hiertoe een registratie- en volgsysteem voor kinderen en jongeren met NAH te implementeren, ook om kosteneffectiviteit van zorg te kunnen toetsen. Daarnaast wordt met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio een grootschalig gezamenlijk onderzoek naar participatie van kinderen met hersenletsel opgezet.

Heeft u of uw kind niet aangeboren hersenletsel opgelopen door een ongeval? En iemand anders is voor deze schade aansprakelijk? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Meer informatie? Bel gratis: 0880 - 112 130