Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Het aantal ongevallen op overwegen met letsel neemt toe!

Langzaam maar zeker druppelen de cijfers binnen van het aantal mensen dat letsel heeft opgelopen bij ongevallen in het jaar 2012. Thans zijn de cijfers gepubliceerd welke betrekking hebben op ongevallen op spoorwegovergangen. Als redactie van letselschade .nl zijn wij altijd geïnteresseerd in deze gegevens, om zo een beter beeld te kunnen krijgen van het efect van bepaalde beleidsmatige stappen die in dat jaar of daarvoor nog zijn gezet.

Zo blijken er in 2012 38 aanrijdingen op overwegen te hebben plaatsgevonden, tegenover 42 aanrijdingen in 2011. Dat betekent een daling van 9,5%! Op zich zou men daar al blij mee moeten zijn. Bij nadere analyse van de cijfers blijkt helaas dat er wel 14 ongevallen met ernstig letsel te bespeuren waren welke uiteindelijk de dood tot gevolg hadden. In het jaar 2011 waren dat 'slechts' 9 ongevallen met letsel welke uiteindelijk tot de dood hebben geleid. Bezien we nu ook het voorjaar 2013, dan wordt men niet erg enthousiast. Tot nu toe zijn er al 9 aanrijdingen op overwegen geweest waarvan 5 aanrijdingen met zeer ernstig letsel welke tot de dood leidde.

Van ProRail is vernomen dat men thans onderzoekt of de wachttijd bij overwegen korter kan, dit in de hoop zo het aantal ongevallen op overwegen met ernstig letsel of dood te kunnen terugdringen. De hamvraag blijft natuurlijk waarom bestuurders het geduld blijkbaar niet kunnen opbrengen zich aan de verkeersregels te houden.

Bij in totaal 12 overwegen is Prorail een soort 'pilot' gestart om de sluitingstijden van de spoorbomen aan te passen. Dat Prorail hierop in positieve zin actie onderneemt, blijkt ook uit het gegeven dat zij er één miljoen euro voor heeft uitgetrokken om de komende periode
ook andere in totaal 125 overwegen te onderzoeken. Daar waar mogelijk worden ook hierbij de sluitingstijden aangepast.

Inmiddels is gebleken dat als de seinen voor machinisten op andere plekke worden geplaatst, de wachttijden voor de spoorweg overgangen kunnen worden verkort. Nu wordt door ProRail ook gekeken naar kleine aanpassingen in de dienstregeling en vertrektijden, waardoor treinen eerder kunnen vertrekken. Wij (red.) vragen ons af of daar echt wel de winst te behalen valt in het licht van veiligere overwegen. Eind 2013 moet er een zogenaamd  plan van aanpak liggen.

Wij (red.) zien meer in het plan van ProRail om meer te investeren in een nieuwe campagne om weggebruikers op het gevaar van roekeloos gedrag te wijzen bij de spoorwegovergangen. Op 25 april jongstleden is ProRail gestart met een nieuwe campagne onder de naam “sta stil bij de overweg”. Het publiek wordt hiermee bekend gemaakt via radiospotjes, ludieke acties bij overwegen en advertenties op internet. Immers niet alleen het aantal ongevallen moet verder naar beneden, maar juist het aantal ernstige ongevallen met letsel.