Terug naar overzicht
± min

Hoe kijkt een slachtoffer tegen smartengeld aan?

Het begrip smartengeld is een begrip dat vrijwel iedereen kent. Vaak wordt hier toch door diverse belanghebbenden geheel anders tegenaan gekeken.

Opvallend is bevoorbeeld dat heel veel mensen het woord smartengeld geheel anders (en ook onjuist) schrijven. We zien varianten als ' smartegeld ', hetgeen nog wel te begrijpen is, omdat dit namelijk de oude spelling was. Maar ook 'smartgeld' komt regelmatig voor.

Vergoeding voor gederfde levensvreugde

Voor een slachtoffer bijvoorbeeld is smartengeld vaak een begrip waaronder hij of zij alles verstaat wat betaald wordt voor het leed dat hem of haar is overkomen. Smartengeld is in beginsel uitsluitend de vergoeding welke betrekking heeft op een (symbolische) vergoeding voor gederfde levensvreugde. Dit kan dus zijn een vergoeding voor de pijn die iemand zowel fysiek en of mentaal heeft geleden door het toedoen van een derde; beter gezegd: waarvoor een ander aansprakelijk is. Dat kan dus betrekking hebben op letsel in de zin van een lichamelijke verwonding, maar evenzo op mentaal letsel in de zin van psychische aandoening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aantasting van iemands goede naam.

Immateriële schadevergoeding

Juridisch spreek men van een immateriële schadevergoeding; dus een vergoeding van schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is. Wij beseffen ons dat dat nogal een verwarrende redenatie kan zijn, maar 'pijn' is natuurlijk niet concreet in geld uit te drukken, terwijl de schade aan een auto of fiets dat wel is.

Wat veel mensen niet weten is dat ook schadecomponenten de revue kunnen passeren die wel een zekere mate van concretie in zich hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een lidmaatschap van een sportvereniging. Door het letsel kunt u bijvoorbeeld geen deel meer nemen aan de sport die u voor het gebeurde beoefende, terwijl u daarvoor wel de contributie heeft voldaan. De contributie die nu 'waardeloos' is geworden is in juridische zin niet snel te vervatten in materiële schade. Immers door het niet hebben van het profijt deel te nemen aan de sportvereniging, lijdt u geen financiële schade. U had namelijk de contributie al voldaan, u heeft er alleen geen profijt van gehad. Dit niet hebben van het profijt hoort dan weer onder de noemer immateriële schade (gederfde levensvreugde). Dat de experts op dit gebied de schade veelal waarderen in verhouding tot de betaalde contributie, is dan mooi meegenomen, maar u weet nu beter...

Ruime compensatie

Daarnaast hebben veelal slachtoffers het gevoel dat zij juist op het gebied van het smartengeld ruim gecompenseerd moeten worden! Wat de één ruim vindt hoeft de ander natuurlijk niet ruim te vinden. Daarnaast streeft onze rechterlijke macht er naar geen rechtsongelijkheid te laten ontstaan, dus voor haar is elk mens gelijk! Iemand die over zeer ruime financiële middelen beschikt vindt bijvoorbeeld een smartengeldvergoeding van €2.500,00 voor een ongecompliceerd gebroken been, waar hij of zij best veel pijn aan heeft gehad, geen genoegdoening. Terwijl voor iemand in de bijstand dit weer een enorm hoog bedrag is.

Smartengeldboek

Teneinde een mate van rechtsongelijkheid te voorkomen hebben rechters gemeend hierin geen onderscheid te moeten aanbrengen. De ANWB geeft om de paar jaar een boek uit dat de niets verwarrende titel 'Smartengeldboek' draagt. Hierin staan uitspraken van rechters gepubliceerd in diverse registers naar aard en ernst van diverse letsels. Daarbij is ook gekeken naar de leeftijden van de slachtoffers, omdat dit weer van belang kan zijn hoe lang iemand (statistisch) nog met het letsel van doen heeft.

Heeft u vragen over de hoogte van het smartengeld in uw specifieke situatie? Bel ons gerust via ons gratis nummer. Wij helpen u geheel kosteloos naar het juiste antwoord!

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.