Terug naar overzicht
± min

Ierland kent een toename van het aantal letselclaims, maar forse afname van de schadebedragen

Bij de Ierse letselorganisatie InjuriesBoard zijn vorig jaar 26.964 letselschadeclaims ingediend. Dat zijn er 3,9% meer dan de 25.949 in 2009 en 8,9% meer dan de 24.751 in 2008. Daarvan werden  8.381 toegekend tegen 8.645 in 2009 en 8.845 in 2008. Mede doordat het gemiddelde schadebedrag per letselclaim met 22.271 euro lager lag dan in beide voorgaande jaren - 23.163 euro respectievelijk ruim 24.000! euro - liep de totale schadelast in twee jaar tijd terug met 13,8 % van 217 miljoen euro in 2008, 200 miljoen euro in 2009 naar 187 miljoen euro in 2010.

 Uit de cijfers komt verder naar voren dat vooral het aantal claims als gevolg van bedrijfsongevallen (werkgeversaansprakelijkheid), waarmee in geld uitgedrukt vaak de grootste schadebedragen zijn gemoeid, fors is teruggelopen: met tien procent. Daar staat een toename tegenover van het aantal claims als gevolg van verkeersletsels ( +6%) en van claims tegen vooral gemeentelijke en provinciale overheidsinstellingen (openbare aansprakelijkheid) met 8%. Bijna driekwart (74% tegen 72% in 2009) van de letselschadeclaims is het gevolg van verkeersongevallen, 15% (17%) van ongevallen in openbare ruimtes en, net als in 200 11 % van bedrijfsongevallen. Het gemiddelde letselschadebedrag als gevolg van bedrijfsongevallen is met 28.000 euro (32.000 euro in 2009) het hoogst gevolgd door 'overheidsclaims' (gemiddeld 23.400 euro, was 24.800 euro) en verkeersclaims (21.000 euro respectievelijk 21.800 euro).

Bron EM